Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 2014
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-ΣΥΒ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 751 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΩΕΗ-Θ9Ξ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9055 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ρακόρ για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48833.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡΥΕ-ΞΙΦ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1622 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υδραυλικών υλικών κ.λπ.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡΥΝ-Ρ4Χ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 210 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡΥΕ-Π58 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1617 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση service (συντήρησης) στα κλιματιστικά μηχανήματα στο κτήριο όπου στεγάζεται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -Αποχέτευσης Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡΥΕ-ΒΚΜ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1604 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. Κ-2 καταστήματος στις Λαϊκές Πολυκατοικίες στρατώνων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΩΕΗ-1ΚΦ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9033 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. Κ-1 καταστήματος στις Λαϊκές Πολυκατοικίες στρατώνων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΩΕΗ-ΥΤ8 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9032 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης κ.α. για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡΥΕ-ΜΔΓ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1603 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επί της αίτησης της Κορομπίλης Ιωάννης – Φιλίππου Γεώργιος Ο.Ε για μείωση μισθώματος του υπ΄αριθμ. Ι18 ακινήτου της Δημ. Αγοράς.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΩΕΗ-26Κ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 8942 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επί της αίτησης του Θωμά Καραπαναγιώτη για μείωση μισθώματος του υπ΄αριθμ. Ι12 ακινήτου της Δημ. Αγοράς.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΩΕΗ-ΔΘΒ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 8941 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡΥΕ-ΓΞΞ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1607 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΡΥΕ-ΨΘ9 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1606 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 143 Ο.Ε. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2014
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩΕΗ-ΦΣ3 01/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 8694 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της αριθ. 2/2011 μελέτης του έργου “Συντήρηση προστασία προβολή συλλογής Γιολδάση Υποέργου ΙΙ(προμήθεια ειδικού εξοπλισμού) εξαιτίας κατασκευαστικών προβλημάτων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩΕΗ-ΣΘ2 01/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 8892 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΗΟΡΥΕ-298 01/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1595 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου “Βελτίωση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδομών στη Δ.Ε Καλλιφωνίου”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩΕΗ-7ΙΟ 01/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 8872 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια τροφίμων έτους 2014
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΗΩΕΗ-2ΜΨ 01/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 8865 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡ.11 ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΗΟΚΟ3-Φ2Θ 01/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 163 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡ.10 ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΗΟΚΟ3-0ΞΞ 01/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 160 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2.965 2.966 2.967 2.968 2.969 3.618