Αποφάσεις

Ψήφιση πίστωσης που αφορά τον καθαρισμό αρδευτικών αυλάκων Δ.Ε Κάμπου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΟΞΩ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23467 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης της εταιρείας “Ενεργειακή Δράση ΑΒΕΤΕ” για την κατασκευή μικρού υδροηλεκτρικού έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο ρέμα “Άσπρος” της Τ.Κ. Καροπλεσίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΟΤΣ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23445 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για “Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΘΩΖ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23348 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για “Λοιπά ασφάλιστρα”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΝΤΜ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23347 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για “Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΦΧΨ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23346 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για “Οφειλές εισφορών προς Δ.Ο.Υ και ασφαλιστικά Ταμεία”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-Ζ7Φ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23344 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 66/2013 "ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Α2" ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΡΓ4 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 66 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 65/2013 "ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ Α1" ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΚΝΣ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 65 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για “Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΟΠΣΑ(Δαπάνες δημοσίευσης και δαπάνες ημερίδων)”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-3Υ8 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23343 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για “Υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού περιόδου 2009-2010-Έξοδα διοίκησης και συμμετοχής του Δήμου (με Φ.Π.Α)”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-Α66 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23342 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΟΡΥΝ-Φ3Σ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 268 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΟΡΥΝ-ΩΧ9 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 267 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΟΡΥΕ-ΟΨΗ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2342 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή εργασιών μελέτης Θύλακα Καμινάδων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΗ-Υ33 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23341 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης σε εξόφληση δικαστικής απόφασης (Απ. Λιάκος)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΗ-ΠΣΜ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23340 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης σε εξόφληση διαταγής πληρωμής (Αθ. Παλούκης)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΗ-ΔΜΔ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23339 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση όρων, ενδεικτικού προϋπολογισμού, τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αυτοκινήτων έτους 2013 και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩΕΗ-ΓΞΝ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23107 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών (σωλήνα πλαστική, ταφ γαλβανιζέ) για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού αρμοδιότητας του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΟΡΥΕ-ΣΧΔ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2340 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαδιού υδραυλικού 20 L JCB για τη συντήρηση του οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ME 39080.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΟΡΥΕ-ΕΞ8 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2328 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μαρκουτσιών διαφόρων διαστάσεων για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 39080.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΟΡΥΕ-ΚΑΕ 03/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 3229 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2.965 2.966 2.967 2.968 2.969 3.490