Αποφάσεις

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια χυτοσιδηρών φρεατίων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Τμήματος Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΥΕ-Ξ30 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2346 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-Γ39 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23560 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών συντήρησης (λούστρα κ.λ.π.) του παρκέ του κλειστού Γυμναστηρίου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΚΟ3-Ο9Γ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1838 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΥΕ-ΑΟΚ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2345 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 83/2013 "ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Ν.4014/2011 ΜΑ Α/Α 552273, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ" ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-Υ2Π 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 83 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 82/2013 "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΣΚ8 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 82 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 81/2013 "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΥ ΕΛΕΝΗ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-1Η8 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 81 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 80/2013 "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΑΡ.ΑΔ. 925/82" ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΛΑΜΠΡΟ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-Κ5Ζ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 80 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 79/2013 "ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΒΔΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-906 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 79 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Ψήφιση πίστωσης της εργασίας συντήρησης του παρκέ του κλειστού Γυμναστηρίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ.»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΚΟ3-3ΦΩ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1837 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑΣ 78/2013 "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΛΗΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΥΥΓ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 78 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 77/2013 "ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-92Β 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 77 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 76/2013 "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΛΑΒ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 76 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 75/2013 "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΨΝΨ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 75 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 74/2013 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΥΙΣ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 74 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΓΑ5 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23528 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 73/2013 "ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΥΛΙΟΥ ΑΝΝΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-Κ75 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 73 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 72/2013 "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΚΑΝΙΟΥΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-4Τ4 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 72 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας KHI 2256.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΥΕ-ΟΕ6 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2324 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 71/2013 "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ) - ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-Ρ39 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 71 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2.963 2.964 2.965 2.966 2.967 3.490