Αποφάσεις

'Εγκριση δαπάνης για την προμήθεια πολυεντύπων λογαριασμών νερού για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στην εταιρεία UNIPRINT Α.Ε.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-Τ1Λ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1699 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διαγραφή προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές λόγω ένταξης στο Ν.4178/2013 (Κωστέλος Θωμάς).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΩΕΗ-2ΨΩ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 16 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-2Μ7 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 845 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές λόγω ένταξης στο Ν.4178/2013 (Κολτσίδας Απόστ.& Κων).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΩΕΗ-Κ6Χ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9794 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές λόγω ένταξης στο Ν.4178/2013 (Χαράλ. Ελευθερίου).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΩΕΗ-2ΕΥ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9792 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-96Π 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1697 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διαγραφή προστίμου από αυθαίρετες κατασκευές λόγω ένταξης στο Ν.4178/2013(Βασ. Παπαδημητρίου).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΩΕΗ-ΝΓ0 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9791 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή προστίμου από αυθαίρετη κατασκευή λόγω ένταξης στο Ν. 4178/2013 (Κων.Μπατράς)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΩΕΗ-ΙΦ4 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9790 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ του οχήματος της Υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΜ 6958.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-ΒΒ6 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1711 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 15 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΣΒΥ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 844 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 14 ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΤΟΙ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 843 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 13 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΜΡΓ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 842 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών (αλλαγή σε τακάκια) στο όχημα της υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2264.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-ΚΔΣ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1680 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Υπ΄αριθμ. 53 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. με θέμα: Ψήφιση πίστωσης για την συντήρηση των καυστήρων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΤΛΘ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 810 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΤΑΚΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2264
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-ΜΙΥ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1679 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Υπ΄αριθμ. 49 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. με θέμα: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας γραφικής ύλης του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-Λ0Υ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 806 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
υΠ΄ΑΡΙΘΜ. 74 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. με θέμα: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ελαιοχρωμάτων για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-ΞΘΜ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 832 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Υπ΄αριθμ. 73 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ. με θέμα: Ψήφιση πίστωσης για τις Εξεταστικές Επιτροπές Ιανουαρίου 2014 του Ωδείου του Δ.Ο.Π.Α.Κ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΚΟ3-Φ2Β 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 831 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαμπών ιωδίου για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48833.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-9ΤΥ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1696 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης για διακοπή νερού λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗ3ΟΡΥΕ-6ΙΠ 09/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1653 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 2.963 2.964 2.965 2.966 2.967 3.622