Αποφάσεις

image_print
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Υπογειοποιημένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Καρδίτσας”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΕΗ-ΤΚΥ 03/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9077 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου αριθ.677/2014 για τον ορισμό υπεύθυνου του έργου με τίτλο Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Καρδίτσας
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας ΑΔΑ: ΒΙΗΓΩΕΗ-ΙΓΛ 03/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9118 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 8111
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΚΟ3-ΠΛ0 03/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 763 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
117 O.E. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ έτους 2014
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΩΕΗ-60Λ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 8698 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
142 O.E Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης παρακολούθησης του διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2014
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΩΕΗ-Α00 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 8693 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
116 O.E. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης – παρακολούθησης του διαγωνισμού για την προμήθεια Καθαριστικών έτους 2014 του δήμου Καρδίτσας & των φορέων του
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΩΕΗ-4ΧΓ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 8697 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6262 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-9Ρ8 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 780 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-7131.05 «Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-591 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 779 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6691 «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-ΞΑ5 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 778 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6264 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (τρακτέρ)»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-45Χ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 777 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-7135 «Προμήθεια Αθλητικού Υλικού»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-3ΤΗ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 776 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6662.00 «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-ΣΞΚ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 775 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6262.02 «Συντήρηση μηχανοστασίου»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-ΖΥΑ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 774 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6693 «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-64Ζ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 773 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6662.01 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-ΕΦΑ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 772 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6662.02 «Υλικά βελτίωσης γηπέδων-αθλοπαιδιών»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-Ω9Τ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 771 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-ΧΚΒ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 770 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6633 «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-ΘΛΕ 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 769 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6672 «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων »
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-ΚΜ1 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 768 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 00-6525 «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών »
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗ0ΟΚΟ3-ΤΗ6 02/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 767 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2.964 2.965 2.966 2.967 2.968 3.618