Αποφάσεις

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας KAT 477.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΥΕ-ΣΩΠ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2323 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 70/2013 "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-6ΛΑ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 70 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗ 69/2013 "ΔΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΓΑΛΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-8ΤΛ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 69 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 68/2013 "ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΚΩΣΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΑΙΤ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 68 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ 67/2013 "ΝΕΑ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΟΥΡΑ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-Ι15 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 67 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας NT 8964.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΥΕ-1Α2 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2325 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΡΩΝ
Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΣΒΦ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23360 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επανακαθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του Ξενώνα Μητρόπολης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΤΞΣ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23506 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1816.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΥΕ-ΣΚ8 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2333 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 39080.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΥΕ-ΙΒΡ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2341 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης για συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ Καλλιθήρου προς την επιχείρηση Παν. Φυτσιλή και ορισμός υπολόγου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΖΟ6 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23482 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Ψήφιση πίστωσης για τις εξεταστικές επιτροπές απολυτηρίων εξετάσεων Ιανουαρίου & Ιουνίου 2013 του Ωδείου του Δ.Ο.Π.Α.Κ.».
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΚΟ3-Ψ36 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1835 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ Καλλιθήρου προς την επιχείρηση Παν. Φυτσιλή και ορισμός υπολόγου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-Χ0Γ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23482 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πρίζας διπλής δικτύου για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΥΕ-9Γ7 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2356 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25 kVA (Νο 2) στην περιοχή του βοηθητικού γηπέδου Σταυρού με αριθμό παροχής 41601275-01 και ορισμός υπολόγου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-3ΕΑ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23481 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού σε δημοτική οδό στο Ο.Τ Γ 1316 και ορισμός υπολόγου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-Τ5Ω 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23480 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας KHY 1801.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΥΕ-ΡΣ4 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2354 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΜ 6958.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΡΥΕ-ΖΓΝ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2355 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
«Ψήφιση πίστωσης για τα έξοδα δημοσίευσης των διακηρύξεων των άγονων διαγωνισμών, 1ου και 2ου επαναληπτικού, για την προμήθεια καυσίμων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. έτους 2013»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΚΟ3-Σ9Υ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1830 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού (Ζωή Γρηγορίου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-ΩΚ8 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23466 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2.964 2.965 2.966 2.967 2.968 3.490