Αποφάσεις

image_print
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων μηνός Μαρτίου 2014.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΕΗ-61Λ 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9655 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 48 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΜΕ ΘΕΜΑ:Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστω
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΤΟΚΟ3-ΠΕΦ 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 805 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΕΗ-4Ω6 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9226 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης αναψυχής και επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Χρ. Ζάχου).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΕΗ-ΕΗΠ 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9608 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρού γραμμοχάραξης του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΤΟΚΟ3-ΑΚΕ 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 807 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΕΗ-ΞΣΖ 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9581 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή και κατανομή (Β) ποσού για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού Σχολικού Τροχονόμου για το α΄ εξάμηνο 2014.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΕΗ-ΕΜ5 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9582 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΤΟΚΟ3-ΕΞΛ 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 808 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ με τίτλο “Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΕΗ-9ΝΜ 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ με τίτλο “Φόροι - Τέλη”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΕΗ-ΡΒ3 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9159 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΕΗ-ΩΧΗ 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9158 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΕΗ-ΜΔΞ 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9157 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ με τίτλο “Χρηματοδότηση Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης (ΔΗΚΕΚ)”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΕΗ-Φ6Ω 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9156 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γάλατος
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΙΗΤΟΡΥΝ-4Ψ2 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 225 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης στον ΚΑ με τίτλο “Επιστροφές ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΕΗ-ΨΤΕ 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9153 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας απολυμαντικού υλικού για τις ανάγκες του κολυμβητηρίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΚΟ3-ΨΨΤ 07/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 805 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών της υποβρύχιας σκούπας του κολυμβητηρίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΥΟΚΟ3-7ΒΗ 07/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 804 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 15/2014 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΒΙΗΥΩΕΗ-ΞΦΦ 07/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 5433 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.721/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-ΖΓΩ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9307 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.720/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-6ΚΕ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9306 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 2.961 2.962 2.963 2.964 2.965 3.618