Αποφάσεις

ΕΑΔ-255
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΟΛΕΒ-ΡΤ3 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 434/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-254
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΟΛΕΒ-907 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 433/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πλακών Ν-07 γκρι , για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΟΡΥΕ-ΞΟΩ 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2398 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Αποδοχή επιχορήγησης του Δ.Ο.Π.Α.Κ. από το Δήμο Καρδίτσας».
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ9ΡΟΚΟ3-ΙΗΦ 09/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2000 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τη γεννήτρια στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας NT 8964.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ96ΟΡΥΕ-ΧΔΘ 06/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2391 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πόρτας κομπλέ JCB πίσω για τη συντήρηση του οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ME 39080.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ96ΟΡΥΕ-86Ε 06/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2388 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 39080.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ96ΟΡΥΕ-Ο3Ρ 06/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2387 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 7038.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ96ΟΡΥΕ-ΤΕΛ 06/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2389 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τη γεννήτρια στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2264.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ96ΟΡΥΕ-ΕΙ6 06/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2386 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α. 15-7135 «Προμήθεια αθλητικού υλικού», ύψους 10.000,00 €.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ96ΟΚΟ3-ΠΦ6 06/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1966 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α. 15-6662.02 «Υλικά βελτίωσης γηπέδων αθλοπαιδιών», ύψους 6.000,00 €.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ96ΟΚΟ3-ΣΡΨ 06/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1965 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛ96ΟΛΕΒ-5ΜΑ 06/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 317 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
'Εγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΗ 7882.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ96ΟΡΥΕ-ΤΝΤ 06/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2385 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α. 15-7131.05 «Διάφορες προμήθειες που δεν κατανομάζονται », ύψους 1.000,00 €.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ96ΟΚΟ3-6ΔΒ 06/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1952 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Κ.Α. 15-6611 «Προμήθεια βιβλίων», ύψους 10.000,00 €.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ96ΟΚΟ3-ΡΣ2 06/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1951 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (1987) από την WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΕΗ-8Μ4 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 3410 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φρεατίων κώνων κ.α. για το Τμήμα Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΕ-ΛΗ1 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2377 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 39079.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΕ-Τ9Ο 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2376 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά τη φύλαξη του κοινοτικού ξενώνα Μητρόπολης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΕΗ-3ΙΦ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23672 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για “προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φαινομένων πυροπροστασίας”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΕΗ-ΦΧΗ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23670 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2.961 2.962 2.963 2.964 2.965 3.490