Αποφάσεις

Ψήφιση πίστωσης που αφορά παροχή υπηρεσιών από δικαστικούς επιμελητές.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΕΗ-6ΛΟ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23671 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την περιέλιξη μοτέρ αντλίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της Υπηρεσίας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΕ-Η5Μ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2375 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές ορκωτών λογιστών.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΕΗ-ΣΘΕ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23669 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 45 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΆΤΩΝ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΚΟ3-ΙΕΑ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1895 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σχαρών υδροσυλλογής και φρεατίων, για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού αρμοδιότητας του Τμήματος Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΕ-ΩΛ7 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2370 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας ελαιοχρωμάτων και ψήφιση σχετικής πίστωσης».
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΚΟ3-ΕΜ3 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1839 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων για ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΕ-ΙΟ6 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2374 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (ΑΜΕΑ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΕ-Α73 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2373 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την επισκευή καταγραφικού XILOG για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΕ-Ρ90 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2364 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης για “Λοιπά ασφάλιστρα”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΕΗ-Ο11 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23347 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων για τις εργασίες συντήρησης (γρασάρισμα) του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48832.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΕ-ΞΦΨ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2372 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σελλών και ζιμπώ διαφόρων τύπων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΕ-ΦΟ0 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2363 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΕ-ΠΜΠ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2369 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΡΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΝ-ΥΔΠ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 13 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Βελτίωση αποδυτηρίων στο Δημοτικό Γήπεδο Καλλιθήρου”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΩΕΗ-Μ8Π 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23592 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας διαφόρων τύπων μπαταριών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΕ-ΘΙΖ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2368 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σχαρών υδροσυλλογής για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του Τμήματος Αποχέτευσης Ομβρίων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΥΕ-Λ3Δ 05/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2347 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου “Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων και αποκατάσταση προβλημάτων στην Τ.Κ. Απιδιάς Δ.Ε Καλλιφωνίου”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΕΗ-Φ04 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 23569 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 44 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΚΟ3-ΝΓΗ 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1894 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΡΙΘΜΟΣ 43 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΕ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛ97ΟΚΟ3-Χ3Π 04/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 1892 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2.962 2.963 2.964 2.965 2.966 3.490