Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.719/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-Ο5Φ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9305 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.718/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-5Ρ4 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9304 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.717/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-4Β3 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9303 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.716/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-ΛΣΘ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9302 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.715/2014 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-Ε1Π 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9301 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΥΕ-8ΛΘ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1670 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ανάληψη δαπάνης και έγκριση πληρωμής των υπερωριών του μηνός Φεβρουαρίου 2014 του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καρδίτσας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΥΕ-ΨΓΠ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1543 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΥΕ-5Χ4 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1669 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την υπεκμίσθωση του δασικού χωριού ΔΡΥΑΔΕΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-5ΩΤ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9254 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την “ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΝ”.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΥΝ-21Β 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 216 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
'Εγκριση δαπάνης για την προμήθεια λουκέτου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Τμήματος Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΥΕ-ΑΨΟ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1664 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου “Βελτίωση και συντήρηση χώρων, πλατειών και πεζοδρομίων στην πόλη της Καρδίτσας”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-ΚΡΛ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9293 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την κατασκευή του έργου “Βελτίωση και συντήρηση χώρων, πλατειών και πεζοδρομίων στην πόλη της Καρδίτσας”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-ΘΨ4 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9242 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (Αν. Κόφφας)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-1ΧΚ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9243 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μελέτης του έργου “Βελτίωση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ στην πόλη της Καρδίτσας” και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-ΗΞ4 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9296 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-Π25 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9251 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πολυεντύπων λογαριασμών νερού για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΥΕ-ΥΔΨ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1346 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή επιχορήγησης του Δ.Ο.Π.Α.Κ. από το Δήμο Καρδίτσας.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΚΟ3-6ΑΦ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 803 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή επιχορήγησης του Δ.Ο.Π.Α.Κ. από το Δήμο Καρδίτσας.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΚΟ3-ΓΕΔ 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 802 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΕΗ-Μ2Α 04/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 9268 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2.962 2.963 2.964 2.965 2.966 3.618