Λύση γάμου

image_print

Προθεσμία Δήλωσης: Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία αμετακλήτου της δικαστικής απόφασης. Για τις συμβολαιογραφικές πράξεις δεν υπάρχει προθεσμία.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι σύζυγοι (ο ένας εκ των δύο) η τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (πάντα με επίδειξη ταυτότητας).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Η λύση του γάμου γίνεται είται στο Ληξιαρχείο τέλεσης του γάμου, είτε, στο Ληξιαρχείο του Δήμου που εκδόθηκε η απόφαση.