Δήλωση βάπτισης

image_print

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε το τέκνο, ή να συνταχθεί έκθεση στο Ληξιαρχείο του τόπου βάπτισης (με επί πλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης).