Ανάκτηση πατρικού επωνύμου

Ληξιαρχείο (Σχετικές διαδικασίες)

image_print

Αφορά στην ανάκτηση πατρικού επωνύμου έγγαμης που έχει παντρευτεί πριν την 18/02/1983

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Συνημμένα έγγραφα