Δήλωση θανάτου

image_print

 

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το θάνατο
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ιδιοκτήτης Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 Για αλλοδαπούς: