Αποφάσεις

image_print
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΥΟΡΥΕ-Υ 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1754 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
EΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΛΕΒ-0 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 11/22-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΟΥ Φ.Μ.Υ και ΦΟΡΟ ΕΛΕΘΕΥΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΛΕΒ-Ψ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 10/22-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΛΕΒ-2 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 9/22-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την αποκατάσταση πεζοδρομίου
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΡΥΕ-Ψ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1749 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του ΔΟΠΑΚ .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΕΗ-Α 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7407 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48832
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΡΥΕ-2 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1745 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού της ΔΗΚΕΚ,έτους 2010.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΕΗ-4 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7380 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Έγκριση του προϋπολογισμού του ΔΟΠΑΚ έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΘΩΕΗ-Φ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7331 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΡΥΕ-Θ 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1742 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤ 477
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΘΟΡΥΕ-9 22/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1741 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ \"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ\" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.558.943,09 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΙΟΡΥΕ-9 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1733 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Επί της υπ’ αριθ. 3177/07-04-2011 ένστασης της αναδόχου Κ/ξίας «ΦΩΤΗΣ Μ. ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑΣ» κατά της υπ’ αριθ. 2650/23-03-2011 απόφασης του προϊσταμένου της Δ/νσης Έργων και Μελετών περί έκπτωσης της αναδόχου Κ/ξίας του έργου «Κατασκε
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΕΗ-Χ 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7336 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΕΗ-Ι 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7332 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΙΟΡΥΕ-2 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1735 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΤ 8964
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΙΟΡΥΕ-6 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1734 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΙΟΡΥΕ-4 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1729 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Επί της αίτησης του κ. Θωμά Στ. Νικολόπουλου σχετικά με το Πνευματικό Κέντρο – Εστία Φιλοξενίας – Χώρος Εστίασης Αμαράντου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΕΗ-4 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7281 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ψήφιση πίστωσης για δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΕΗ-3 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7220 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ψήφιση πίστωσης για χρεωλύσια της Συνεταιριστικής Τράπεζας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α3ΙΩΕΗ-Υ 21/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 7219 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1 6.519 6.520 6.521 6.522 6.523 6.564