Αποφάσεις

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΔΑΠ 3 (ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α3ΨΟΛΕΒ-Π 09/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 384/9-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 22)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α3ΨΟΛΕΒ-Υ 09/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 383/9-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου \"ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΡΙΝΗΣ\"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΨΩΕΗ-Ο 09/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 6650 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α36ΩΕΗ-Ξ3 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 6649 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Επί της υπ’ αριθ. 3178/07-04-2011 ένστασης της αναδόχου Κ/ξίας «ΦΩΤΗΣ Μ. ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑΣ» του έργου «Κατασκευή κεντρικών πεζόδρομων» κατά της υπ’ αριθ. 2755/28-03-2011 απόφασης του προϊσταμένου της Δ/νσης Έργων και Μελετών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α36ΩΕΗ-Χ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 6648 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α36ΟΡΥΕ-3 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1531 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΔΑΠ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α36ΟΛΕΒ-Υ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 382/8-6-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α36ΟΛΕΒ-7 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 381/8-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 15.000 ΕΥΡΏ ΜΕ ΦΠΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α36ΟΡΥΕ-Ν 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1534 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Επί της υπ’ αριθ. 3177/07-04-2011 ένστασης της αναδόχου Κ/ξίας «ΦΩΤΗΣ Μ. ΦΑΛΙΑΓΚΑΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑΣ» κατά της υπ’ αριθ. 2650/23-03-2011 απόφασης του προϊσταμένου της Δ/νσης Έργων και Μελετών περί έκπτωσης της αναδόχου Κ/ξίας του έργου «Κατασκε
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α36ΩΕΗ-Τ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 6647 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΚΒ 9102
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α36ΟΡΥΕ-Χ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1530 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α36ΟΡΥΕ-5 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1526 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α36ΟΡΥΕ-Ω 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1529 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α36ΟΡΥΕ-Τ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1528 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α36ΟΡΥΕ-Β 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1519 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΟΤΕ ΚΔΑΠ 3 (Δ.ΛΑΠΠΑ 142) Α/Α 137305671 ΑΠΟ 8/3/11-7/5/11
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α36ΟΛΕΒ-2 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 380/8-6-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΟΤΕ ΤΗΛΕΦ.ΚΕΝΤΡΟΥ Α/Α137305676 ΑΠΟ 8/3/11-7/5/11
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α36ΟΛΕΒ-Ι 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 379/8-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΟΤΕ ΚΔΑΠ 2 (Δ.Δ.ΚΑΡΔΙΤ/ΓΟΥΛΑΣ) Α/Α 137305677 ΑΠΟ 8/3/11-7/5/11
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α36ΟΛΕΒ-Ε 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 378/8-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΟΤΕ ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝ/ΦΟΥ Α/Α 137305675 (ΑΠΟ 8/3/11-7/5/11)
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α36ΟΛΕΒ-Α 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 377/8-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΟΤΕ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝ/ΤΡΟΥ Α/Α 137305673 ΑΠΟ 8/3/11-7/5/11
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α36ΟΛΕΒ-Τ 08/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 376/8-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 6.519 6.520 6.521 6.522 6.523 6.556