Αποφάσεις

image_print
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡΥΕ-ΚΚΜ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2820 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 53 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΚΟ3-6Ξ4 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 605 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡΥΕ-ΦΟΗ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2813 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡΥΕ-8ΧΦ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2812 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 11 ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΚΟ3-ΡΝΒ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 615 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡΥΕ-2Ξ9 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2809 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡΥΕ-3ΤΖ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2808 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στοι Δ.Σ της Εταιρείας 'ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε".
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΕΗ-ΑΙΠ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13010 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡΥΕ-Π7Ξ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2805 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 10 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΚΟ3-ΦΛΝ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 614 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΛΕΒ-ΗΥΕ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 21/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΛΕΒ-7ΤΜ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 11/2001 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΚΟ3-ΛΨ9 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 604 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΚΟ3-4Κ4 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 603 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 50 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΚΟ3-8ΨΡ 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 602 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ¨ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΡΥΕ-3Ξ9 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2793 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΡΥΕ-ΦΘΑ 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2792 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΡΥΕ-ΨΞΖ 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2790 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 9 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΚΟ3-Ν10 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 613 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΠΟΡΥΕ-33Ε 08/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2784 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1 6.518 6.519 6.520 6.521 6.522 6.608