Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΦΑΣΗ 12 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΩΝ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α87ΟΚΟ3-ΡΨΑ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 616 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της αριθμ. 282/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επανακαθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο “ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α87ΩΕΗ-4ΞΩ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13065 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α87ΟΛΕΒ-ΡΔΣ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 19/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ανάκληση της αριθμ. 281/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επανακαθορισμός των όρων διακήρυξης για το έργο “ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α87ΩΕΗ-Ω1Β 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13064 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάκληση της αριθμ. 301/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για “Εργασίες αποκατάστασης δασικών οδών με κοπή δέντρων στο περιαστικό δασικό δίκτυο' το οποίο προέρχεται από την κατανομή ΣΑΤΑ 2011 για δράσεις πυροπροσ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α87ΩΕΗ-52Φ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13063 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α87ΟΡΥΕ-ΣΡΡ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2801 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ανάκληση της αριθμ. 300/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης ποσού 8.000,00 € για “Συντήρηση μικρών υδροφόρων βυτίων του Δήμου Καρδίτσας' το οποίο προέρχεται από την κατανομή ΣΑΤΑ 2011 για δράσεις πυροπροστασίας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α87ΩΕΗ-ΙΡΜ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13062 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάκληση της αριθμ. 299/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € για “Προμήθεια σταθερού και φορητού εξοπλισμού ενεργητικής πυροπροστασίας' το οποίο προέρχεται από την κατανομή ΣΑΤΑ 2011 για δράσεις πυροπροστασίας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α87ΩΕΗ-ΞΒΘ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13061 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α87ΩΕΗ-ΜΚΔ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13076 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάκληση της αριθμ. 298/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για “Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Καρδίτσας' το οποίο προέρχεται από την κατανομή ΣΑΤΑ 2011 για δράσεις πυροπροστασίας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α87ΩΕΗ-ΖΒΦ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13060 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α87ΟΛΕΒ-ΥΤΔ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 18/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α87ΟΡΥΕ-1ΘΑ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΟΛΑΊΟΥ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΌ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΜ 2409
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α87ΟΡΥΕ-0ΥΛ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2826 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 56 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΔΩΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α87ΟΚΟ3-47Ρ 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 607 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Θεσσαλίας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΟΩΕΗ-ΩΘΧ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13041 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡΤ8-ΦΝΞ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 138/8-9-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΚΟ3-1ΙΥ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 606 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡΥΕ-ΥΗΣ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2806 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡΥΕ-Ω4Φ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2805 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2259
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΟΟΡΥΕ-19Γ 09/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2590 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1 6.517 6.518 6.519 6.520 6.521 6.608