Αποφάσεις

image_print
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧ8ΟΡΥΕ-ΞΨ0 06/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 1437 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ UPS ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧΧΟΡΥΕ-9ΕΗ 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2718 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ UPS
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧΧΟΡΥΕ-Η11 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2717 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧΧΟΡΥΕ-ΓΑΞ 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2714 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2259
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧΧΟΡΥΕ-4ΧΜ 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2713 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧΧΟΡΥΕ-ΚΛΣ 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2715 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αρ.15/2011 που αφορά "Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων -εργασιών υπηρεσιών- μεταφορών της ΔΗ.Κ.Ε.Κ οικ. έτους 2011"
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4ΑΧΧΟΛΕΒ-ΓΟ9 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 15/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή αρδευτικών φραγμάτων Καράμπαλη-Καλέτζη” και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΧΧΩΕΗ-ΤΟ5 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12245 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧΧΟΡΥΕ-Υ6Υ 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2705 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧΧΟΡΥΕ-ΔΚΛ 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2703 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αρ.14/2011 που αφορά "Σύσταση επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ της ΔΗ.Κ.Ε.Κ οικ. έτους 2011"
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4ΑΧΧΟΛΕΒ-2Ξ9 05/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 14/2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής προχείρου διαγωνισμού για την Προμήθεια « ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΩΕΗ-ΚΤ4 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12578 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧ5ΟΡΥΕ-8ΚΘ 02/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2692 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 426 / 2011 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΦΩΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΕΗ-Ζ3Σ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12386 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧΑΟΡΥΕ-ΗΡΙ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2675 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ανάκληση της αριθμ.195/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής λήψη νέας απόφασης σχετικά με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΕΗ-ΜΡΥ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12432 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧΑΟΡΥΕ-ΣΤΜ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2674 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧΑΟΡΥΕ-ΩΣΣ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2672 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΧΑΟΡΥΕ-ΗΞΨ 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2666 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης προς εξόφληση της αριθμ.307/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΧΑΩΕΗ-Θ65 01/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 12394 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6.520 6.521 6.522 6.523 6.524 6.608