Αποφάσεις

Απευθείας ανάθεση για την παροχή εργασίας αποκατάστασης απρόβλεπτης ζημιάς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΔΛΚ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15230 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθε'ιας ανάθεση για την παροχή εργασίας αποκατάστασης απρόβλεπτης ζημιάς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-2ΕΙ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15230 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 68/2011 "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΜΕ ΑΡ.ΑΔ 118/90" ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΜΟΥΡΗ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-0ΥΕ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 68 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 67/2011 "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 42/1972, ΠΡΟΣΘΗΚΗ Η.Χ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΕΞΩΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Α ΚΑΙ Β ΟΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΑΚΡΗ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΦΚ2 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 67 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2256
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΠΟΡΥΕ-ΧΒΝ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3334 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2262
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΠΟΡΥΕ-8ΒΧ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3309 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΚΤΕΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2257
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΠΟΡΥΕ-ΔΦΜ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3308 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1866
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΠΟΡΥΕ-ΕΔΚ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3342 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Καθορισμός τιμής μονάδος για τη δημοτική έκταση που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία της Παπαστεφανή Άρτεμης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-Λ4Β 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15132 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΟΠΟΡΥΕ-6ΣΗ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3341 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης με τίτλο “Μισθώματα υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν με το ν. 3852/2010”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-7ΚΔ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15136 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής προχείρου διαγωνισμού για την Προμήθεια « ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-7Η9 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15149 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης με τίτλο “Απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές για μισθώματα κτιρίων”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΜΒ1 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά μισθώματα δημοτικών πάρκιγκ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΦΥΔ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην Βελεσιώτου Καικιλία.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΨΛΣ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15133 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού στην Ο.Ε ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ από παράβολο άδειας μουσικών οργάνων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-4ΔΣ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15131 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού στον αλλοδαπό ISUFI BRULINDA.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-8ΚΕ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15130 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6643
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 45ΟΠΟΚΟ3-Ρ18 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 201 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιστροφή ποσού στην αλλοδαπή MBRAKULLI NETRILA.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-Λ7Ν 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15129 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση του έργου ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗ ΣΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ¨.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 45ΟΠΩΕΗ-ΟΕΟ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 15161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6.398 6.399 6.400 6.401 6.402 6.511