Αποφάσεις

image_print
Παραχώρηση δημοτικής έκτασης στον οικισμό Γιαννουσέϊκα της ΤΚ Καροπλεσίου για την τοποθέτηση αναμεταδότη της ΕΡΤ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ54ΩΕΗ-ΩΞ7 26/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 10378 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡΥΕ-ΒΜΩ 26/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1113 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας εντύπων λογαριασμών νερού για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡΥΕ-ΝΝΣ 26/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1115 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡΥΕ-ΑΜΩ 26/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1112 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια χλωρίνης και ειδών καθαριότητας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡΥΕ-2Ο0 26/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1109 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στον νόμο 4014/2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΚΟ2 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 10355 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση του έργου “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Τ.Κ Καστανιάς Δ.Ε Ιτάμου” και ψήφιση πίστωσης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΕΗ-Γ9Τ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 10261 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡΥΕ-Γ9Ξ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1104 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή μεταβολών της αναδόχου εταιρίας του έργου “ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΙΧ8 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 10321 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 94.967,62 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡΥΕ-Ο6Τ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1103 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡΥΕ-Μ7Μ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1102 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Σ.Σ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ Α' 240/12-12-2012
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡΥΕ-ΜΟ1 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1101 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡΥΕ-ΕΒΚ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1100 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 66/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , νέα ψήφιση πίστωσης για το έργο “Αγροτικός εξηλεκτρισμός Δήμου Κάμπου” και ορισμός υπολόγου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΕΗ-06Α 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 10260 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή συνδρομής σε έντυπο ώστε να ενημερώνονται οι υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡΥΕ-ΠΕΒ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 887 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΟΡΥΕ-ΘΛΘ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1099 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Συμπλήρωση ΦΟΠ στο δρόμο που βρίσκεται στο ανάχωμα του ποταμού Καλέντζη από το συνεργείο Peugeot μέχρι τις αποθήκες αδελφών Βενέτη”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΕΗ-Ρ1Ρ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 10273 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τρόπος ανάθεσης των Υπηρεσιών “ Συντήρηση, Τεχνική υποστήριξη και Βελτίωση του Οικονομικού Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου “ για το έτος 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 10259 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΑΡΩ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 10239 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση συμβολαίου ασφάλισης του Δασικού Χωριού “Δρυάδες”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΖΦΞ 25/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 10272 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.100 6.101 6.102 6.103 6.104 6.550