Αποφάσεις

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Κληροδοτήματος Βαλταδώρου, έτους 2013
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΓΔ3 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6621 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 16ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-5Φ9 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6555 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή χρηματικού ποσού από ακύρωση χρηματικού καταλόγου (ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-5Ν5 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6211 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 321/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον χρόνο καταβολής του τέλους ανανέωσης των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-ΩΚΣ 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 7036 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή χρηματικού ποσού από προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής μισθώματος (ΚΑΤΣΙΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΕΗ-6Κ6 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6213 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΛΕΒ-5ΦΟ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 27Β/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου"Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΕΗ-ΜΡ0 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6214 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης Ευθυμίου Ζαφειρόπουλου σχετικά με διαγραφή ή μή ποσού
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΕΗ-ΞΞΩ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6209 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή και κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2013 αποκλειστικά για δαπάνες θέρμανσης ποσού 53.237,05 €
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΛΝΟ-ΜΡΩ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 80 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή χρηματικού ποσού από το τέλος 0,5% στην Κρομμύδα Παρασκευή
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΕΗ-58Ω 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6210 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή και κατανομή χρημάτων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ποσού 40.109,75 €
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΛΝΟ-Ν6Τ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 79 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή και κατανομή λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2013 ποσού 101.661,68 €
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΛΝΟ-ΨΣ1 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 78 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλών των πρώην Δήμων Ιτάμου και Μητρόπολης προς τον πρώην Δήμου Καρδίτσας από τη σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας για την αποκομιδή απορριμμάτων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΕΗ-1ΩΨ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6208 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΛΕΒ-7ΛΡ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 27A/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κίτρινων πλακών Ν-07, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΡΥΕ-7Λ2 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 755 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΡΥΕ-ΧΤΖ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 754 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΡΥΝ-5ΒΡ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 99 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την αλλαγή ψυγείου νερού στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 7038.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΡΥΕ-59Ω 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 750 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αντιψυκτικών και ενός ψυγείου νερού για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 7038
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΡΥΕ-Ο3Ω 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 749 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως απολογισμού οικ. έτους 2012 του Συνδέσμου Ύδρευσης.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΕΔΧΟΡΥΝ-7ΛΝ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 98 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.099 6.100 6.101 6.102 6.103 6.521