Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ-ΧΑΛΙΩΝ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΛΕΒ-ΕΧ6 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 409/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΥΕ-ΨΟΚ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3180 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΥΕ-ΚΩΕ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3179 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ, ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ, ΒΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΔΑΣ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΥΕ-ΞΛ7 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3167 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2259
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΥΕ-Η3Ω 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3175 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τη ρύθμιση της παράτασης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΤΩΕΗ-8ΧΦ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 14631 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΥΕ-25Ρ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3178 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΥΕ-Κ91 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3140 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 4381
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΥΕ-ΣΡΡ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3173 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων κωδικός θέσης 260.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α8ΤΩΕΗ-ΜΣΥ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 14602 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΥΕ-ΝΩΑ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2940 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων κωδικός θέσης 240.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α8ΤΩΕΗ-ΞΓΜ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 14601 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Πίνακας απορριπτέων ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων κωδικός θέσης 240 και ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων κωδικός θέσης 260.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 4Α8ΤΩΕΗ-0Φ6 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 14600 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΥΕ-529 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3158 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤ 477
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΥΕ-ΑΜ6 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3161 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΛΕΒ-ΗΑΥ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 451/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡΥΕ-ΛΑΕ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3139 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΕ 8231.14 «ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΚΟ3-Φ5Β 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 784 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟ 2010
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡΥΕ-1ΨΡ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3150 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39080
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΥΟΡΥΕ-ΞΛΥ 29/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3149 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1 6.099 6.100 6.101 6.102 6.103 6.203