Αποφάσεις

ΕΑΔ-Α16
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΛΕΒ-ΟΓ0 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2653 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α15
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΛΕΒ-ΥΡΚ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2654 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α14
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΛΕΒ-ΚΝΑ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2655 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α237
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΛΕΒ-9ΓΨ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2656 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΡΥΕ-ΑΒΦ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2063 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2013, ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (ΑΜΕΑ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΡΥΕ-Φ1Ξ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 1658 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΑΔ-Α238
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΛΕΒ-6ΟΖ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2657 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 2013, ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (ΑΜΕΑ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΡΥΕ-46Τ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 1313 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(ΑΠΟΦΑΣΗ 111)
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΚΟ3-ΣΞΩ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 1743 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(ΑΠΟΦΑΣΗ 110)
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΚΟ3-8ΩΒ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 1742 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α239
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΛΕΒ-1ΑΥ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2658 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α240
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΛΕΒ-ΦΟΙ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2659 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α241
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΛΕΒ-4ΩΞ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2660 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α242
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΛΕΒ-ΘΗΟ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2661 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΠΟΥ ΑΠΣΧΟΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (ΑΜΕΑ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΡΥΕ-8ΜΖ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2058 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΑΔ-Α243
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΛΕΒ-ΥΘ0 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2662 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α244
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΛΕΒ-354 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2663 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-Α245
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΛΕΒ-Ι9Ω 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2664 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπράτησης του έργου “Συντήρηση, προβολή, προστασία Συλλογής Γιολδάση – Υποέργο ΙΙ” και επαναδημοπράτηση με τους ίδιους όρους διακήρυξης και τις ίδιες προδιαγραφές
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΩΕΗ-ΙΥ3 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 20875 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης υποχλωριώδους νατρίου της σύμβασης προμήθειας υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 357/7-8- 2012.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΛΩ9ΟΡΥΝ-9ΨΟ 06/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 330 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.096 6.097 6.098 6.099 6.100 6.608