Αποφάσεις

image_print
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014-ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2015)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω9Δ7ΩΕΗ-ΞΟΙ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/720 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΩ6ΩΕΗ-Ρ1Υ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/719 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών (τσιμέντου λευκού και μαύρου ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 79ΞΔΟΡΥΕ-Ι1Α 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2009 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαγραφές προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν.4178/13 (Παναγιώτου,Μητσιάκη κ.λ.π.)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΨ4ΩΕΗ-935 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 11704/26-5-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από οφειλή Τ.Α.Π. (Ν. Βλάχος)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ε8ΕΩΕΗ-Ξ4Γ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 11703/26-5-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφές και επαναβεβαιώσεις ποσών από κλήσεις Τροχαίας και Δημοτικής Αστυνομίας (Σέγγης κ.λ.π.)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 733ΑΩΕΗ-0ΔΝ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 11702/26-5-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών επισκευής (γενικό σέρβις) στο όχημα της υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 39080.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 649ΨΟΡΥΕ-7ΨΟ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 1959 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαγραφές βεβαιωμένων κλήσεων (Κρικέλης, Ναλμπάνης κ.λ.π.)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΒΕΤΩΕΗ-ΙΛΞ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 11701/26-5-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή χρεώσεων οφειλετών του ενός (1) ευρώ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΕ1ΩΕΗ-ΠΓΦ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 11700/26-5-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α 265 ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΩΥΘΟΡΥΕ-ΗΡΦ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 1926 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σωλήνων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΓΜΩΟΡΥΕ-5ΑΒ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2055 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 745ΝΟΡΥΝ-81Σ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ120/2015/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την επισκευή UPS για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7Η7ΓΟΡΥΕ-ΧΞ5 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2069 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 712ΛΩΕΗ-ΧΘΨ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/151 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για προμήθεια μπαταρίας κ.α. για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΗΤ7ΟΡΥΕ-2ΛΖ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2070 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την άμεση αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο Ύδρευσης.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΠΣΘΟΡΥΕ-16Ε 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2042 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 35/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΣΚΧΟΛΝΟ-ΛΤΝ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 163/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 34/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΗΖ5ΟΛΝΟ-ΗΑΔ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 162/2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ Προμήθειας υποχλωριώδους Νατρίου (χλώριο) 2016.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΔΑΦΟΡΥΝ-Τ5Κ 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ155/290Α ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ 626/ 2015 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A. ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: ΒΖΝΚΩΕΗ-1Ε1 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 11236 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.493 5.494 5.495 5.496 5.497 6.550