Αποφάσεις

image_print
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ω6ΑΩΟΡΥΝ-ΘΗΤ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 142 ΧΕΠ Α/2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ρακόρ διαφόρων τύπων, βανών κ.α. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΖΗΡΟΡΥΕ-ΧΑΣ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3182 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από κλήσεις Τροχαίας και Δημοτικής Αστυνομίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΨΝΩΕΗ-7ΚΡ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 15706 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7ΦΧΠΟΡΥΝ-Θ2Ε 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 148 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΓΥΜΟΡΥΝ-ΞΑ8 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 157 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 73ΥΓΟΡΥΕ-ΥΟΔ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3177 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών (άρθρο 58 παρ. 5 του Ν.3669/2008) για το έργο“ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ”.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΜΝΩΕΗ-ΗΘΡ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 17413 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΥΣΙΛΥΠΟΥ” και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤ9ΩΩΕΗ-36Κ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 18162 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ 2014 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΕΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 64ΘΚΟΡΥΕ-ΣΑΡ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3176 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών για την έγκριση του Πρακτικού της 3ης συνεδρίασης για το έργο “Δημιουργία λευκώματος με θέμα την ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα Δυτικοθεσσαλικού πεδινού χώρου”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΟΗΧΩΕΗ-Ξ4Λ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 17500 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
<< Αναμόρφωση πρ/σμού και ετήσιου προγράμματος έτους 2014 του Οίκου Αμπέλου και Κρασιού >>
Οίκος Αμπέλου & Κρασιού ΑΔΑ: 7ΩΛΝΟΞΘΕ-Κ25 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 1----2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 1036/ 2014 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 »
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7150ΩΕΗ-ΙΕΓ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 18085 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 35/2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΖΠΘΟΛΝ9-8ΙΙ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 170 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 34/2014 της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΕΓ0ΟΛΝ9-Ψ0Υ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 169 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2014
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7Μ7ΒΟΡΥΕ-Β45 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3170 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση 33/2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 7ΕΩΨΟΛΝ9-ΛΛΝ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 168 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 32/2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ω7Λ5ΟΛΝ9-ΞΩ2 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 167 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΚ4ΓΟΡΥΕ-6ΟΖ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3160 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση επισκευών στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1816.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΚΒΘΟΡΥΕ-ΠΣΟ 15/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3158 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός δύο υπαλλήλων του Δήμου Καρδίτσας προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο Ε.ΣΥ.Π.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΟΙΩΕΗ-ΟΑ9 14/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 18058 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 5.493 5.494 5.495 5.496 5.497 6.203