Αποφάσεις

image_print
Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. και ενός υπαλλήλου τεχνικού, για τη συγκρότηση της επιτροπής καταστροφής υλικών οικονομικού έτους 2014.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΨΨΟΚΟ3-ΖΦ7 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 128 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από ένα διοικητικό σύμβουλο και δύο υπαλλήλους για την παραλαβή προμηθειών βάσει του Π.Δ.28/80 και του Ν. 3731/2008, για το έτος 2014.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΨΨΟΚΟ3-ΤΘ1 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 127 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενης από τρεις υπαλλήλους για τη διενέργεια διαγωνισμών, προμηθειών, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών του Δ.Ο.Π.Α.Κ. για το οικονομικό έτος 2014.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΨΨΟΚΟ3-Τ7Ψ 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 126 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση προμελέτης και υποβολή Τεχνικού Δελτίου της πράξης «Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας», προϋπολογισμού 180.000 €, στον Κωδικό Πρόσκλησης 1.18, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικέ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΨΨΩΕΗ-ΘΥΘ 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 1531 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση προμελέτης και υποβολή Τεχνικού Δελτίου της πράξης «Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας», προϋπολογισμού 180.000 €, στον Κωδικό Πρόσκλησης 1.18, Άξονας Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικέ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΨΨΩΕΗ-27Μ 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 1531 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Γεωργικού της Δ.Ε Μητρόπολης.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΨΨΩΕΗ-Κ0Ο 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 1532 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΙΨΨΟΡΥΝ-ΡΨΤ 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 9 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ., για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, μέχρι των 5.869,41 ευρώ οικονομικού έτους 2014.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΨΨΟΚΟ3-ΓΔΕ 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 125 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Κ. ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής έργων, άνω των 5.869,41 ευρώ οικονομικού έτους 2014.
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΨΨΟΚΟ3-60Η 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 124 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση τροποποίησης των υπ΄αριθμ. 128/2011 και 85/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ., με θέμα «την αναπροσαρμογή των ενοικίων των γραφείων του Δ.Ο.Π.Α.Κ.», που κατέθεσε η Κολυμβητική Συνεργασία των συλλόγων Α.Κ.Α.Κ. & Α
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΙΨΨΟΚΟ3-ΕΗΒ 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 123 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση “ΛΙΒΑΔΙ” της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Θεοδώρου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΨΨΩΕΗ-Ι7Ω 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 1511 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια διακόπτη φώτων φλας για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ 4381.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΨΨΟΡΥΕ-Λ6Τ 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 348 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΨΨΩΕΗ-ΗΗΑ 21/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 1470 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κρυστάλλου φανού για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ 4381.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΡΥΕ-Λ5Μ 20/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 339 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΑΔ-364
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΛΕΒ-30Ε 20/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 930 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-363
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΛΕΒ-ΒΟΩ 20/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 932 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΡΥΕ-4ΒΛ 20/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 311 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΡΥΝ-ΧΜΕ 20/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 114 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΡΥΝ-ΓΜ1 20/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 113 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΟΡΥΝ-ΩΗ0 20/01/2014 Αρ. Πρωτ.: 113 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 5.491 5.492 5.493 5.494 5.495 6.106