Αποφάσεις

image_print
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡΥΕ-Δ0Ι 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2142 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡΥΕ-ΨΤΟ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2141 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές -Τοπικές Κοινότητες και ορισμό των Προέδρων αυτών ως υπολόγων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-27Ζ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10312 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΗ 8671
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡΥΕ-90Β 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2140 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1801
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡΥΕ-ΒΘ2 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2139 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡΥΕ-Ρ48 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2138 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά επιχορήγηση του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-Λ1Κ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10255 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡΥΕ-Υ2Ξ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2137 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-Κ28 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10254 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των σχολικών τροχονόμων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-ΔΗ7 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10253 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών στις Δημοτικές Ενότητες Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου και Καλλιφωνίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-ΓΙΖ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10252 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια βοηθητικού μηχανισμού ανύψωσης- στήριξης ΑΜΕΑ για τις τουαλέτες στο Δημαρχείο Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-ΡΡ6 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10251 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την παροχή εργασιών ασφάλισης των οχημάτων του Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-5Η2 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10250 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΚ 7434
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΡΥΕ-4Μ8 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2129 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-9ΝΔ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10249 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
30 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΟΚΟ3-ΗΙΑ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 228 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-ΕΒΘ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10248 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια λιπαντικών έτους 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-1ΥΥ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10247 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-ΡΧΨ 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10246 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΕΗ-Ρ7Η 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 10245 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 5.491 5.492 5.493 5.494 5.495 5.557