Αποφάσεις

image_print
Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 607ΙΩΕΗ-ΞΩΤ 31/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19340 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΑΕΖΟΡΥΕ-4Φ8 31/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3351 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αποδοχή ένταξης για τη δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2014 – 2015 των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και των ΚΔΑΠ Δήμου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ7ΓΩΕΗ-Θ72 31/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19333 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΟΣΜΟΡΥΕ-Υ15 31/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3357 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ 1097/ 2014 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 (ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 31/7/2014 ΕΩΣ 31/10/2014)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΝΠΟΩΕΗ-559 31/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19277 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή κοινοχρήστων στο Κληροδότημα Βαλταδώρου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β5ΨΚΩΕΗ-ΗΟΣ 31/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19281 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την τοποθέτηση γυψοσανίδων στα διαμερίσματα του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΧΤΑΩΕΗ-ΣΛ5 31/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19280 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 1095 / 2014 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΣΠΘΩΕΗ-ΨΘΖ 30/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19237 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 1094/ 2014 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΟΗΛΩΕΗ-Κ43 30/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19236 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση επαγγελματικής αδείας πωλητή λαϊκών αγορών
Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου ΑΔΑ: 7Ο3ΨΩΕΗ-Σ1Ψ 30/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19268 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση Δημάρχου 1093/2014.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 753ΧΩΕΗ-ΧΟΑ 30/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου 1092/2014.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩ5ΠΩΕΗ-ΕΦΟ 30/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19223 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΖΦ3ΟΡΥΕ-ΓΔΩ 30/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3349 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απόφαση Δημάρχου 904/2014 που αφορά αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω326ΩΕΗ-10Β 30/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 13747 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΡΟ 7038
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΘΡΦΟΡΥΕ-0ΦΕ 30/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3350 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Απόφαση Δημάρχου 912/2014 που αφορά αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΝΣΩΕΗ-ΗΝΖ 30/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 13955 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση οφειλών στη ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ και ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε των έργων μετατόπισης δικτύων για την υλοποίηση του υποέργου “Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων κάδων του έργου “Υπογειοποιημένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Καρδίτσα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΞΤΩΕΗ-ΖΥΡ 30/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19218 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α'
Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου ΑΔΑ: ΩΦΩ3ΩΕΗ-ΠΒΥ 30/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19200 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 1089/ 2014 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΕΒ4ΩΕΗ-3Ε1 29/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 19110 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (Κ.Α.:30-7322.0005:Αναβάθμιση της παιδικής χαράς του Παυσιλύπου)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΦΡΛΩΕΗ-0ΝΨ 29/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 636 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 5.490 5.491 5.492 5.493 5.494 6.209