Αποφάσεις

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) από την είσπραξη τελών και φόρων (Προμήθεια ΔΕΗ 2%+Φ.Π.Α. για Τ.Α.Π.) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΧ6ΩΕΗ-3ΛΓ 04/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/68 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λ.π.) από την είσπραξη τελών και φόρων (Προμ. ΔΕΗ 2%+Φ.Π.Α. για Δημοτικά τέλη & Φωτισμός) για ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕ7ΖΩΕΗ-ΙΤΜ 04/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/67 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 77ΣΙΩΕΗ-9ΑΜ 04/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/66 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7ΓΦΝΟΡΥΝ-Γ2Ξ 04/02/2015 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ15/2015/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 74ΛΚΟΡΥΝ-ΨΗ4 04/02/2015 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ14/2015/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΙΘ.56/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΙ9ΩΕΗ-36Κ 04/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2214 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΟΠΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ 24 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΑΛΑΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 7ΚΗ7ΟΚΟ3-Λ3Τ 04/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 255 Αρ. Αποφ.: 24 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για λοιπές ανάγκες σε μπιτόνια.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7ΓΙ2ΟΡΥΝ-8Ρ4 04/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 10/2015/150Α/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών, έτους 2015.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΓΘΔΩΕΗ-ΒΨ4 04/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 1440 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Θ8ΠΟΡΥΕ-ΗΨΖ 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 296 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 4/2015 "ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ,ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ" ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: Ψ41ΦΩΕΗ-ΥΗΑ 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 4 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 3/2015 "ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 646/89 ΟΙΚ.ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΣΕ ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ,ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΤΑ ΗΛΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 7ΧΕ1ΩΕΗ-1Β2 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 3 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΝΠ3ΟΡΥΝ-63Β 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ13/2015/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 79/2014 "ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΝΘΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: Ω0ΦΡΩΕΗ-ΗΒ6 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 79 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ω3ΡΤΟΡΥΝ-ΩΚΛ 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ12/2015/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση HMI SIEMENS KTP400 PN , ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 69Υ8ΟΡΥΕ-ΨΣ9 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 368 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του καταργηθέντος Δημοτικού Σχολείου Ζαϊμίου στον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ζαϊμιωτών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΘ0ΩΕΗ-Η4Ο 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2290 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απόφαση Προέδρου απευθείας ανάθεση για την προμήθεια DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΥΝ-Λ30 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 9/2015/149Α/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο και την Εθνική Αντίσταση.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΔΙΩΕΗ-Α1Ξ 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2275 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΩΠΩΕΗ-4ΘΥ 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/65 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.490 5.491 5.492 5.493 5.494 6.402