19/05/2017

Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της εγκ. 15/1992 συντάχθηκαν τα κάτωθι διαγράμματα εφαρμογής των οικοδομικών/ρυμοτομικών γραμμών: