Ενημέρωση

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της εγκ. 15/1992 συντάχθηκαν τα κάτωθι διαγράμματα εφαρμογής των οικοδομικών/ρυμοτομικών γραμμών:

 • Δ.Ε. αρ 1Α/2017, στο Ο.Τ. 39 και τα απέναντι του (Μοσχολούρι Σοφάδες).
 • Δ.Ε. αρ 2/2017, μεταξύ των οδών Παλαιολόγου-Καραισκάκη-Αβέρωφ-Τζέλλα στο Ο.Τ. 16 και τα απέναντι του (Καρδίτσα).
 • Δ.Ε. αρ 3/2017, μεταξύ των οδών Μπλατσούκα-Τρικάλων-Ταλιαδούρου-18ης Αυγούστου στο Ο.Τ. 338 και τα απέναντι του (Καρδίτσα).
 • Δ.Ε. αρ 4/2017, στο Ο.Τ. 172 και τα απέναντι του (Μουζάκι).
 • Δ.Ε. αρ 5/2017, μεταξύ των οδών Σαρανταπόρου-Βουλευτηρίου στο Ο.Τ. 508γ και τα απέναντι του (Καρδίτσα).
 • Δ.Ε. αρ 6/2017, μεταξύ των οδών Αμαλίας-Λυκούργου-Αν.Γαζή-Καραϊσκάκη στο Ο.Τ. 165 και τα απέναντι του (Καρδίτσα).
 • Δ.Ε. αρ. 7/2017 μεταξύ των οδών Νικίου-Λαχανά-Σαρανταπόρου-Βασιαρδάνη στο Ο.Τ. 115α και στα απέναντι του (Καρδίτσα).
 • Δ.Ε. αρ. 8/2017 στο Ο.Τ. 40 και στα απέναντι του (Μοσχολούρι Σοφάδες)
 • Δ.Ε. αρ 9/2017, μεταξύ των οδών Κατσώνη-Κενταύρων-Σαμαροπούλου στο Ο.Τ. 538α και στα απέναντι του (Καρδίτσα).
 • Δ.Ε. αρ 10/2017, μεταξύ των οδών Λάππα-Τριών Ιεραρχών-Βενιζέλου-Χατζημήτρου στο Ο.Τ. 85 και στα απέναντι του (Καρδίτσα).
 • Δ.Ε. αρ 11/2017 μεταξύ των οδών Αμαλίας-Καραϊσκακη-Πελασγών-Λυκούργου στο Ο.Τ. 163 και στα απέναντι του (Καρδίτσα).