21/09/2017

Ενημέρωση

image_print

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της εγκ. 15/1992 συντάχθηκε το κάτωθι διάγραμμα εφαρμογής των οικοδομικών/ρυμοτομικών γραμμών:

Δ.Ε. αρ 12/2017, στο Ο.Τ. 169 και στα απέναντι του (Μουζάκι).

Περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθείτε στο τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών της Υπηρεσίας Δόμησης.