Αποφάσεις

Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση άγονων γραμμών του διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκαπίδευσης του Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΜΩΕΗ-ΗΔ1 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19639 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΜΩΕΗ-5Φ7 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19641 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΜΩΕΗ-Ζ9Θ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19640 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑ Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Δημάρχου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΜΩΕΗ-ΤΣΤ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19637 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά έξοδα μεταγραφής της αριθμ. 12/2009 πράξης Δήμου Καρδίτσας στο υποθηκοφυλακείο Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΜΩΕΗ-ΧΞ8 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19636 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για το έργο ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ¨.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΜΩΕΗ-ΑΑΛ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19678 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο ¨ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ¨.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΜΩΕΗ-ΟΩΚ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19677 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ¨.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΜΩΕΗ-ΥΣΘ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19676 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο ¨ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ¨.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΜΩΕΗ-Π7Λ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19675 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο ¨ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ¨.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 456ΜΩΕΗ-ΜΑΕ 09/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19674 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Ιτάμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4565ΩΕΗ-02Ξ 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19650 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4565ΟΡΥΕ-ΜΚ9 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 4122 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4565ΩΕΗ-ΚΧ4 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19623 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή παραδοτέων του έργου “Υποστήριξη των ενεργειών φορέων της Θεσσαλίας με στόχο την προάσπιση της ολοκλήρωσης των έργων της μερικής εκτροπής του Άνω Ρου του Αχελώου.”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4565ΩΕΗ-Ε14 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19629 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4565ΟΛΝ9-ΓΙΙ 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 111 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 50/2011 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 4565ΟΛΝ9-ΡΥΦ 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 136 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2010
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 4565ΩΕΗ-5ΒΚ 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19574 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 4565ΟΡΤ8-ΚΟ3 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 208/8-12-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4565ΩΕΗ-ΜΧ7 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19572 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗςΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 4565ΩΕΗ-1ΜΝ 08/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 19573 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.399 6.400 6.401 6.402 6.403 6.554