Αποφάσεις

image_print
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 4381
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΥΕ-ΘΑΒ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2229 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΒΩΕΗ-Σ32 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16753 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-3ΒΗ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 146/20-6-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΒΩΕΗ-ΩΞ9 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16752 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-Ν5Η 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 145/20-6-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-ΨΨΖ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 140α/12-6-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-ΣΘ6 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 139/11-6-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-ΛΩΨ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 130/6-6-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2012
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΥΕ-613 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2227 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2012
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΥΕ-ΔΝ5 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2226 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-7Κ5 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 129/1-6-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-5ΞΟ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 128/30-5-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-ΩΘΠ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 125/29-5-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 53/2012 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-ΩΟ3 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 124/28-5-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συμμετοχή του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την Επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ “ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ”» με συντονιστή εταίρο το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ορισμός εκπροσώπου στο
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-ΞΡΒ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 123/28-5-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας στη δράση «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, καθώ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-Ξ3Π 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 122/28-5-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 53/2012 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-Ε13 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 121/28-5-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Απόσπασμα πρακτικού για τη συμμετοχή του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την Επωνυμία «ΥΠΟΔΟΧΗ», με συντονιστή εταίρο την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σύμπραξης.
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-63Τ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 120/28-5-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-Ω71 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 119/28-5-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-Η14 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 118/25-5-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
1 6.106 6.107 6.108 6.109 6.110 6.402