Αποφάσεις

image_print
Απόφαση 38/2012 της Σχολικής Επιτροπής Δυτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β417ΟΛΝ9-ΣΦΖ 04/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 199 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΡΟΕΔΡΟY ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β417ΟΚΟ3-98Ρ 04/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 846 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 37/2012 της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκάίδευσης
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β417ΟΛΝ9-ΒΛΓ 04/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 198 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΕΥΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β417ΟΡΥΕ-83Ω 04/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2238 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση 36/2012 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β417ΟΛΝ9-ΦΥΡ 04/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 196 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 35/2012 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β417ΟΛΝ9-Ω2Δ 04/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 196 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση επαναδημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του υποέργου ΙΙ του έργου «Συντήρηση , προστασία, προβολή συλλογής Γιολδάση»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β417ΩΕΗ-ΧΘ8 04/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16706 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β417ΩΕΗ-0Μ3 04/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16705 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση της Νόμιμης Εκπροσώπου και Προέδρου του ΔΣ, κ. Δήμητρας Κανούτα να υποβάλλει την αίτηση- προσφορά στη με αρ. πρωτ. 1035/19-6-2012 πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για τη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματική
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-ΦΑ9 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 154/27-6-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-Φ87 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 152/26-6-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-1ΟΟ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 149/25-6-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΤ8-ΚΔΕ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 147/20-6-2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Πρόσληψη προσωπικού δημοτικών παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών για αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών δίμηνης (2/μηνης) χρονικής διάρκειας του Δήμου Καρδίτσας , για το έτος 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΒΩΕΗ-Υ1Ω 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 14081 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ταυ καθώς και βανών, γωνιών, μαστών και ρακόρ διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του τμήματος ύδρευσης της ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΥΕ-34Λ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2231 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις και βελτιώσεις Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Καλλιφωνίου »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΒΩΕΗ-Γ1Χ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16759 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπανης για την προμήθεια συστολών, ταπών, σφαιρικών βανών, ρακόρ διαφόρων τύπων, συνδέσμων, τουμποράματος και σωλήνων για τις ανάγκες του Τμήματος Ύδρευσης της υπηρεσίας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΒΟΡΥΕ-1Μ8 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2230 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις στα Τ.Δ. της Δ.Ε. Μητρόπολης»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΒΩΕΗ-4ΛΦ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16757 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διοικητική Αποβολή δημοτών από κατειλημμένες δημοτικές εκτάσεις στην Τ.Κ. Ξυνονερίου της Δ.Ε. Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΒΩΕΗ-ΠΡΗ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16756 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στην Άννα Τζόγια, υπαλλήλου του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησής της
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΒΩΕΗ-ΧΕΟ 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16755 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης στον Ηλία Τσιαμούρα του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησής του
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΒΩΕΗ-ΩΩ0 03/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16754 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.105 6.106 6.107 6.108 6.109 6.402