Αποφάσεις

Απόφαση 70/2012
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΛΝ9-ΙΜΛ 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 326 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 69/2012
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΛΝ9-425 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 325 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 68/2012
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΛΝ9-ΛΞΠ 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 324 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ρακόρ για συντήρηση του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48832
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΥΕ-16Ρ 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3623 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση 67/2012
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΛΝ9-ΨΩΙ 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 323 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 66/2012
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΛΝ9-Ρ5Ν 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 322 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 64/2012
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΛΝ9-ΚΝ6 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 321 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΥΕ-1ΘΦ 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3460 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ Α 265 ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΥΕ-ΛΙΚ 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3620 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την επισκευή ελαστικού στο χορτοκοπτικό μηχάνημα για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΩΟΡΥΕ-Θ3Ο 13/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3622 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ: 8224.04 "ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ" ΥΨΟΥΣ 2.000 €
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4Σ7ΟΚΟ3-ΙΞ5 12/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Σ7ΟΡΥΕ-ΚΩ4 12/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3611 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για την εργασία καθαρισμού μοκετών των παιδικών σταθμών του Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΕΗ-ΔΟΡ 12/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 5558 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 63/2012
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Β4Σ7ΟΛΝ9-ΔΦΟ 12/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 318 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών (λαδιού, λάστιχου, οπίσθιου τροχού, καλύμματος σέλλας κ.α.) για τη μηχανή της υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΝΤ 8964.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΟΟΡΥΕ-ΔΝΤ 09/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3591 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2012.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΟΟΡΥΕ-86Η 09/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3608 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φαρμάκου GARLON 4 E 150 CC για ψεκασμό, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΟΟΡΥΕ-0ΤΥ 09/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3606 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιδών γαλβανιζέ διαφόρων τύπων για τις ανάγκες του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΟΟΡΥΕ-ΧΟ3 09/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3604 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΟΟΡΥΕ-ΑΑ3 09/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3605 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΣΧΟΛΗΣΗ Α.Μ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4ΣΟΟΡΥΕ-ΜΡΛ 09/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 3603 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 6.106 6.107 6.108 6.109 6.110 6.462