Αποφάσεις

image_print
Ψήφιση πίστωσης που αφορά καταβολή αποζημίωσης από επικείμενα λόγω ρυμοτομίας (Ζάχος Ευάγγελος-Ζάχου Γραμματική-Ευαγγελία).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-Α2Θ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13475 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΚ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΒ-ΗΡΧ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 404 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση του Κανονισμού Προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΗΣ7 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13511 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαίκών αγορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΙΜ0 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13505 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΝΞΨ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13504 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΚ ΚΔΑΠ1
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΒ-ΘΦΕ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 401 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή του έργου “Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Στήριξης για την εφαρμογή Αστικών Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων στο Δήμο Καρδίτσας, στο πλαίσιο της Δ΄ προγραμματικής περιόδου”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-Σ3Θ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13471 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης με τον τίτλο “ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-Δ1Σ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13465 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση της αριθμ.12/2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΧΘΥ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13477 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΚ ΚΔΑΠ3
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΒ-7ΒΠ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 402 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για εξόφληση της αριθμ.12/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΔΓΟ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13477 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΑΚ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΒ-ΣΕΨ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 403 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Δ.Ε.Η
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΛΕΒ-ΒΘ7 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 400 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 2440
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΡΥΕ-Η3Γ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2912 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Κωνσταντέλλου Αντώνιου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-Ρ4Τ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13400 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης που αφορά έξοδα μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-05Τ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13479 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης με τον τίτλο “ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-ΖΑΦ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13464 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΡΥΕ-ΣΓ9 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2910 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης υπέρ της ασφαλιστικής εταιρίας ING για ασφάλιστρα της δωρήτριας κας Δόντα Στυλιανής.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α8ΨΩΕΗ-8ΙΣ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 13470 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΚΒ 9102
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΨΟΡΥΕ-6ΦΟ 15/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 2900 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6.107 6.108 6.109 6.110 6.111 6.203