Αποφάσεις

image_print
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας της νέας λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΕΗ-6Κ9 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29032 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου λειτουργίας της νέας λαϊκής αγοράς πώλησης βιολογικών προϊόντων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΕΗ-Ε9Π 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29032 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων του Δήμου Καρδίτσας που χορηγήθηκαν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΕΗ-ΕΝΠ 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29002 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Μ9ΟΡΥΕ-ΙΓ3 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4010 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας διάθεσης των χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης έτους 2012.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΕΗ-ΨΑΖ 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 29015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-1075
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4Μ9ΟΛΕΒ-ΘΟΧ 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 1075/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αίτημα για ενίσχυση με προσωπικό
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β4Μ9ΟΡΥΝ-ΑΕ9 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 493 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
«Ψήφιση πίστωσης για τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δ.Ο.Π.Α.Κ. έτους 2013.»
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4Μ9ΟΚΟ3-3ΞΡ 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 2406 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6322 " ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ "
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: Β4Μ9ΟΚΟ3-Ξ7Κ 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 2374 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων στις Δ.Ο.Υ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΕΗ-6ΨΧ 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 28990 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου 608/2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΕΗ-ΛΨ9 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 28940 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δύο τεμαχίων τόνερ LEXMARK συμβατών, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β4Μ9ΟΡΥΕ-ΦΩΡ 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 3997 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β4ΜΨΟΛΕΒ-ΧΝΞ 17/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 1055/2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικ. Έτους 2012 και του Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης (Ν. 4038/2012)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΕΗ-ΤΗΕ 17/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 28928 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 11η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΕΗ-Κ1Ψ 17/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 28947 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ' τρίμηνο 2012
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΕΗ-Σ4Β 17/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 28902 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εσόδων – εξόδων και στοιχείων ισολογισμού του Δήμου Καρδίτσας Γ' τριμήνου 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΕΗ-ΒΧΚ 17/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 28903 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για τη μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΕΗ-2Τ4 17/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 28953 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου 608/2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΕΗ-Ν20 17/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 28940 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αριθμός 526/2012 απόφαση Ο.Ε. που αφορά την ψήφιση πίστωσης για τη μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΨΩΕΗ-Ω16 17/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 28914 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.107 6.108 6.109 6.110 6.111 6.476