Αποφάσεις

image_print
Διαγραφή οφειλών εκ παραδρομής από τέλη σύνδεσης ύδρευσης έτους 2002 της Τοπ. Κοινότητας Προδρόμου σε βάρος του κ. Αραμπατζή Ευάγγελου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-ΕΒ5 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16989 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΩΟΡΥΕ-Σ1Ε 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2258 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β41ΩΟΛΕΒ-Υ07 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 49/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσού εκ παραδρομής από τέλη ύδρευσης έτους 2008 της Τοπ.Κοινότητας Καλλιθήρου σε βάρος του κ. Νικολάου Λαγού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-5ΒΠ 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16982 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΩΟΡΥΕ-ΨΡΟ 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2257 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Καθορισμός ειδικοτήτων στο προσωπικό που εγκρίθηκε να προσληφθεί σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-ΚΛΤ 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16970 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΩΟΡΥΕ-ΥΘΞ 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2256 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού 1749,00 εκ παραδρομής από μισθώματα καταστημάτων σε βάρος του κ. Καλιακούδα Κων/νου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-0Δ9 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16977 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσού εκ παραδρομής από βεβαιωτικούς καταλόγους, από χρέωση τέλους 0,5% σε βάρος του κ.Σούρλα Ιωάννη.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-0ΘΘ 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16963 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΩΟΡΥΕ-Μ09 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2255 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διαγραφή ποσού εκ παραδρομής από βεβαιωτικούς καταλόγους, από χρέωση τέλους 0,5% σε βάρος του κ.Σούρλα Ιωάννη.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-ΘΕΟ 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16963 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού εκ παραδρομής από διαφορά τέλους επί των εκδιδόμενων λογαριασμών 2% σε βάρος του Θωμά Αντάρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-ΥΑ0 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16954 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή βεβαιωμένων ποσών εκ παραδρομής από διαφορά τελών επί των εκδιδόμενων λογαριασμών 2% για τα έτη 2007 και 2008 σε βάρος του Δημητρίου Νταή.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-Ι47 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16953 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός ειδικοτήτων στο προσωπικό που εγκρίθηκε να προσληφθεί σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-0ΜΩ 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16970 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλών εκ παραδρομής από τέλη ύδρευσης έτους 2010 σε βάρος της κ. Κολοβού Ειρήνης του Λάμπρου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-ΞΑΤ 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16952 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλών εκ παραδρομής από τέλη ύδρευσης ετών 2007 έως και 2010 σε βάρος του κ. Κουφόπουλου Ιωάννη.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-765 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16950 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή οφειλών εκ παραδρομής από τέλη ύδρευσης ετών 2010 και 2011 σε βάρος του κ. Ιωάννη Γκορτσά.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-ΑΓΡ 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16949 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή παλιάς οφειλής εκ παραδρομής από χρέωση τέλους 0.5%επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος έτους 2012 σε βάρος της εταιρείας ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-ΧΕΕ 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16948 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή παραβόλου, ποσού 90,00 ευρώ στη XOXHA MAMUDE λόγω μη ανανέωσης άδειας παραμονής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-Δ1Λ 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16947 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή ποσού εκ παραδρομής από ενοικίαση σκάφης έτους 2006 σε βάρος του κ. Σούρλα Δημήτριου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΩΩΕΗ-Φ2Ι 05/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 16945 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.103 6.104 6.105 6.106 6.107 6.402