Αποφάσεις

Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της οδού Α. Παπανδρέου, μετά από αίτηση του κ. Παρμενίωνα Μπώλου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΕΗ-ΡΝ2 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12114 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση σημάτων ΚΟΚ εντός του οικισμού και στο τμήμα του ασφαλτοστρωμένου ανώνυμου δρόμου που βρίσκεται βόρεια του οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Καρδιτσομαγούλας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΕΗ-ΛΓ6 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12113 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στη χορήγηση θέσης πάρκινγκ ΑΜΕΑ στην οδό Θέμιδος 5, μετά από αίτηση του κ. Ζαχαρή Βασίλειου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΕΗ-1Κ1 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12110 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την ασφάλιση οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΡΥΕ-Ν33 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1305 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΑΔ-64
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΛΕΒ-5ΗΒ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 160/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην δέσμευση δύο θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης επί της οδού Β. Τζέλλα 25 και 27 αντίστοιχα, μετά από αίτηση του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΕΗ-Ρ27 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12109 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στον καθορισμό θέσεων στάθμευσης για το ξενοδοχείο DOMOTEL ARNI.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΕΗ-ΠΝΕ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12108 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-63
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΛΕΒ-Λ1Μ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 178/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-62
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΛΕΒ-ΧΩΤ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 177/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή επιχορήγησης του Δ.Ο.Π.Α.Κ. από το Δήμο Καρδίτσας
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΚΟ3-02Θ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 962 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΡΥΕ-Τ98 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1099 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση πινακίδων και στεγάστρου στη συμβολή των οδών Ευμένους και Σελλάνων, έμπροσθεν του κτιρίου του 2ου και 15ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΕΗ-ΣΔΞ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12107 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά στην τοποθέτηση κώνων στην είσοδο του κτιρίου της ΔΕΗ επί της οδού Τεμπονέρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΕΗ-ΥΣΑ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12105 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-61
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΛΕΒ-Ξ06 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 176/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ρακόρ για τη συντήρηση του οχήματος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48833.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΡΥΕ-7ΛΞ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1308 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια απορρυπαντικών διαφόρων τύπων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΡΥΕ-Ψ61 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1310 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ " Η ΑΛΗΘΕΙΑ"
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΡΥΕ-ΛΩΡ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1069 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΒΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2753/5-12-2012 ΚΑΙ 2776/18-12-2012 ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΡΥΕ-ΥΦΠ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1283 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της υπ΄αριθμ.63/2013 απόφασης του Δ.Σ του ΔΟΠΑΚ που αφορά την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικ. έτους 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΕΗ-Σ0Ν 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 12088 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΑΔ-60
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΛΕΒ-ΔΘΨ 21/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 175/2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.100 6.101 6.102 6.103 6.104 6.559