Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β41ΕΟΡΥΝ-ΣΟ1 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 232 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΩΣΤΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΕΟΡΥΕ-ΤΣΠ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2235 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΤ 8964
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΕΟΡΥΕ-2ΡΔ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2309 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β41ΕΟΡΥΝ-Σ29 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 240 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤ 477
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΕΟΡΥΕ-2ΦΗ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2308 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Β41ΕΟΡΥΝ-Α2Ψ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 231 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: Β41ΕΟΛΕΒ-ΩΨΕ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 1184/2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΜ 6958
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΕΟΡΥΕ-91Κ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2310 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΕΟΡΥΕ-Ο61 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2306 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παροχή σύμφωνης γνώμης για διατήρηση κτηνοτροφικής μονάδας της Ράπτη Κωνσταντίας στην Τ.Κ Καλλιθήρου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΕΩΕΗ-7Δ3 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17346 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή σύμφωνης γνώμης για διατήρηση κτηνοτροφικής μονάδας του Ράπτη Αλεξάνδρου στην Τ.Κ Καλλιθήρου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΕΩΕΗ-ΩΑΞ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17344 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καπακιών επίσκεψης φρεατίων Φ 600 για το τμήμα Αποχέτευσης Ακαθάρτων της ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΕΟΡΥΕ-ΒΟΜ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2303 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση χορήγησης άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Ψαλλίδα Μαρία του Δημητρίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΕΩΕΗ-7ΒΑ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17329 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΜ 6958
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Β41ΕΟΡΥΕ-9ΝΜ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2302 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απόφαση δαπάνης καθαίρεσης σε εκκαθαριστικό λογαριασμό
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β41ΕΩΕΗ-ΙΕΞ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17307 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων ή προϊόντων
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΕΩΕΗ-ΞΔΙ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17302 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εξέταση αιτήσεων για ανανέωση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (Παπαζήσης Βασίλειος- Μπακατσής Απόστολος).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β41ΕΩΕΗ-7ΒΗ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17299 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.091,68 € στην υπάλληλο του Δήμου Μεσσιακάρη Ευαγγελία , για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΕΩΕΗ-ΞΧΒ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17172 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση διαγωνισμού προμήθειας ασφαλτικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΕΩΕΗ-ΣΣΣ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17255 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας Ασφαλτικού υλικού έτους 2012 Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β41ΕΩΕΗ-42Λ 10/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 17255 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 6.100 6.101 6.102 6.103 6.104 6.402