Αποφάσεις

image_print
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤ 477
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΖΟΡΥΕ-ΦΑΥ 05/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2395 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α5ΖΟΡΥΕ-Ε1Ο 05/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2341 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ ΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α58ΟΚΟ3-ΠΤΒ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 338 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κατσαβιδιού-καστάνιας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της υπηρεσίας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α58ΟΡΥΕ-5Ι8 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2377 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΖΚΒ 9102
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α58ΟΡΥΕ-8ΩΥ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2382 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α58ΟΡΥΕ-ΠΥΘ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2381 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια φαρμάκων
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α58ΟΛΕΒ-ΙΞΦ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 113/4-8-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΑΖΜΑΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2257
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α58ΟΡΥΕ-ΛΚ9 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2375 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΑΖΜΑΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΤΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2257
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α58ΟΡΥΕ-Δ2Θ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2374 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του «Δημοτικού αναψυκτηρίου στον Ίταμο Ραχούλας», στον οικισμό Ίταμος της Τ.Κ. Ραχούλας της Δ. Ενότητας Ιτάμου, Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α58ΩΕΗ-31Μ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11047 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου : «Δημοτικό κατάστημα» στην Τ.Κ. Καστανιάς, Δημοτικής Ενότητας Ιτάμου, Δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α58ΩΕΗ-5ΛΨ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 11046 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΗ 7882
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α58ΟΡΥΕ-5Ι7 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2376 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΓΙΑ ΣΑΖΜΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2257
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α58ΟΡΥΕ-ΕΜΥ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2373 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
46 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ ΣΤΟ ΙΚΑ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α58ΟΚΟ3-52Ξ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 423 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΡΟ 7038
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α58ΟΡΥΕ-3ΗΒ 04/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2372 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Πληρωμή προστίμου στη ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α5ΧΟΛΕΒ-Η6Π 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 109/3-8-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εξόφληση λογαριασμού OTE Fax Διοίκησης Α/Α 142162673
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α5ΧΟΛΕΒ-2ΘΓ 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 106/3-8-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Εξόφληση λογαριασμού OTE ΡΑΔΙΟΘΑΛΑΜΟΣ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α5ΧΟΛΕΒ-ΓΘ1 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 105/3-8-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Εξόφληση λογαριασμού OTE ΚΔΑΠ 2
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α5ΧΟΛΕΒ-9ΓΖ 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 104/3-8-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Εξόφληση λογαριασμού OTE Κιν/φου
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α5ΧΟΛΕΒ-ΠΗΥ 03/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 103/3-8-11 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 3.543 3.544 3.545 3.546 3.547 3.618