Αποφάσεις

image_print
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων για τη δημιουργία συνθηκών ασφαλείας και λειτουργικότητας στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Καρδίτσας”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΩΕΗ-ΛΙ2 20/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 12904 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την “Προμήθεια οθονών υγρών κρυστάλλων και οθόνης αφής για το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΩΕΗ-6ΤΔ 20/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 12903 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Συντήρηση αγροτικών δρόμων στη Δ.Ε Μητρόπολης”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΩΕΗ-Φ3Γ 20/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 12902 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για το έργο “Αποκατάσταση αποχέτευσης στον οικισμό Σαραντάπορο Τ.Κ Νεράιδας”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΩΕΗ-ΑΔΓ 20/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 12901 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την “Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΩΕΗ-1ΟΚ 20/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 12900 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών υλικών για τη συντήρηση μηχανήματος – γεννήτριας.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΡΥΝ-ΕΒΣ 20/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 252 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πλαστικών ταπών για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΡΥΕ-ΑΦΥ 20/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 2282 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για προμήθεια οχήματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΦΧΩΕΗ-4ΩΛ 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 12483 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού τροφίμων έτους 2014. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 118/2014
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΦΧΩΕΗ-ΚΘ9 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 12678 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΦΧΩΕΗ-ΓΓ4 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 12932 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2014.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΙΦΧΩΕΗ-ΠΚΗ 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 12391 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
'Εγκριση δαπάνης για την προμήθεια ορυκτελαίων για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ 4381.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΥΕ-Α3Β 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 2259 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
'Εγκριση δαπάνης για την προμήθεια φίλτρου λαδιού MANN και φίλτρων πετρελαίου MANN για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ 4381.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΦΧΟΡΥΕ-ΓΕΛ 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 2258 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση αλλαγής λαδιών, αλλαγής χειρολαβής πόρτας κ.α., ώστε να γίνει service στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1866.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡΥΕ-8ΡΗ 16/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 2256 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών χρωματισμού δήμου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΩΕΗ-Μ0Τ 16/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 12518 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 174,66 € για πληρωμή δημοσιεύσεων
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΚ8Ρ-ΠΟΡ 16/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης για διακοπή νερού λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της Καρδίτσας στην εφημερίδα «Η ΓΝΩΜΗ».
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡΥΕ-ΑΑ2 16/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 2050 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ρακόρ κ.α. για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡΥΕ-Χ1Ν 16/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 2245 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για την πληρωμή της ΔΕΗ από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά την κίνηση του αντλιοστασίου
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΚ8Ρ-ΟΩ4 16/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 2 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έξοδα δημοσιεύσεων
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΚ8Ρ-ΙΙΓ 16/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 21 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 3,543 3,544 3,545 3,546 3,547 4,221