Αποφάσεις

image_print
ΕΚΓΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑ 10-6117.01
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΑΔΑ: 4Α37ΟΡΣΗ-Ζ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 401 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΗΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α37ΟΡΥΕ-Σ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1476 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Εργων του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας έτους 2011
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α37ΩΕΗ-1 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 34 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α37ΩΕΗ-Χ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 33 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΟΠΑΚ - Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2011
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α37ΩΕΗ-Ε 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 32 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εξουσιοδότηση υπογραφής παραστατικών στοιχείων εσόδων και εξόδων του ΔΟΠΑΚ
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α37ΩΕΗ-Λ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 31 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού και Πολιτισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ.)
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 4Α37ΩΕΗ-Ι 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 30 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων έτους 2011.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α37ΩΕΗ-Ρ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 6193 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ-ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΥ 1816
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α37ΟΡΥΕ-Δ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1474 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α37ΟΛΕΒ-Υ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 48/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ , ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Κ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α37ΟΛΕΒ-1 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 47/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α37ΟΛΕΒ-Π 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 46/2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΣΚΟΥ ΚΟΠΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α37ΟΡΥΕ-Ρ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1475 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48743
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α37ΟΡΥΕ-Χ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1471 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΗ 8671
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α37ΟΡΥΕ-Υ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1467 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤ 477
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α37ΟΡΥΕ-Γ 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1461 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48833
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α37ΟΡΥΕ-Ω 06/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1460 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΟΟΡΥΕ-Ψ 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1457 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
KAYΣΙΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΗΙ 2250 ΒσΣΠ 2
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: 4Α3ΟΟΛΕΒ-Ω 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 370/3-6-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 48833
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α3ΟΟΡΥΕ-1 03/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1456 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 3.541 3.542 3.543 3.544 3.545 3.576