Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 8231.09
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4Α1Ζ469ΗΒΛ-Φ 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 348 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 8231.11
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4Α1Ζ469ΗΒΛ-9 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 347 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 8231.10
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4Α1Ζ469ΗΒΛ-Ξ 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 346 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 8531.05
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4Α1Ζ469ΗΒΛ-Η 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 345 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 8231.02
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4Α1Ζ469ΗΒΛ-Τ 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 344 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 8231.03
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4Α1Ζ469ΗΒΛ-7 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 343 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 8231.04
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4Α1Ζ469ΗΒΛ-Υ 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 341 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6011
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4Α1Ζ469ΗΒΛ-1 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 340 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΓΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6021
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4Α1Ζ469ΗΒΛ-Ψ 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 339 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 15-6021
Οργανισμός Αθλητικών Κέντρων & Χώρων Άθλησης ΑΔΑ: 4Α1Ζ469ΗΒΛ-Θ 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 337 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α1ΖΟΡΥΕ-Μ 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 660 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΗΜΕΙΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α1ΖΟΡΥΕ-Ο 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 659 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α1ΖΟΡΥΕ-Α 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 658 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α1ΖΟΡΥΕ-9 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 653 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α1ΖΟΡΥΕ-0 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 652 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση δαπάνης για επισκευή κομπρεσέρ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α1ΖΟΡΥΕ-4 29/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 651 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΙΖΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α18ΟΡΥΕ-Δ 28/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 643 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α18ΟΡΥΕ-Η 28/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 644 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΙΖΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α18ΟΡΥΕ-4 28/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 643 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Έγκριση δαπάνης για προμήθεια εντύπων
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α18ΟΡΥΕ-Τ 28/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 640 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 3.542 3.543 3.544 3.545