Αποφάσεις

image_print
Έγκριση πρόσληψης σαράντα (40) εργατών στο Τμήμα Πρασίνου με σύμβαση εργασίας διάρκειας 2 μηνών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΤΩΕΗ-ΥΕΜ 10/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 359 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 39079
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΤΟΡΥΕ-4ΦΗ 10/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 83 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό θέσεων στάσιμων καντινών σε ιδιωτικό χώρο στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΕΗ-91Β 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 343 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των αδειών πωλητών και των αντίστοιχων θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΕΗ-ΒΟΝ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 342 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού 510,00 € από κατάληψη θέσεων λαϊκής αγοράς βεβαιωθέντος εκ παραδρομής σε βάρος του Ιω. Καρασάββα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΕΗ-ΙΧΞ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 338 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά τον καθορισμό του αριθμού των αδειών πωλητών και των αντίστοιχων επιτρεπόμενων θέσεων στις εμποροπανηγύρεις που γίνονται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών σε δημοτικούς χώρους.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΕΗ-98Κ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 341 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού 153,00 € βεβαιωθέντος εκ παραδρομής σε βάρος του Σιούρτου Βησσαρίωνα του Θωμά από τέλη ύδρευσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΕΗ-ΙΗΛ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 337 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού 119,65 € βεβαιωθέντος εκ παραδρομής σε βάρος του Σιώμου Ιωάννη του Δημ. από τέλη ύδρευσης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΕΗ-Ρ5Θ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 336 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡΥΕ-7Υ2 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 72 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού 422,63 € βεβαιωθέντος εκ παραδρομής σε βάρος του Παλαιοχωρίτη Ιωάννη του Κων/νου από τέλη ύδρευσης και επαναβεβαίωση του ίδιου ποσού σε βάρος του Παλαιοχωρίτη Κων/νου του Βασιλείου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΕΗ-60Γ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 335 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή συνολικού ποσού 462,68 € από τέλη 2% και 0,5% βεβαιωθέντος εκ παραδρομής σε βάρος του Ευ. Καφεντζή
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΕΗ-ΖΗΝ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 334 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡΥΕ-ΖΙΧ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 73 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού 2.837,60 € από τέλος 2% έτους 2007 βεβαιωθέντος εκ παραδρομής σε βάρος της Ουρ. Γ. Μαλισιόβα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΕΗ-8ΣΥ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 333 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΚ 4381
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡΥΕ-Ω31 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 62 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΡΚΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΗ 7882
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡΥΕ-7Ο1 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 53 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΗ 7882
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡΥΕ-Ν4Σ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 47 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης για καταχωρήσεις δημοσιεύσεων σε εφημερίδες μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΕΗ-ΕΚΑ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 21171 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “Κατασκευή πεδίου προσγείωσης στο Δ.Δ Μυρίνης”.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΕΗ-ΣΚΠ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 267 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1801
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΥΟΡΥΕ-ΜΞΤ 09/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 58 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΛΕΒ-8ΛΓ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 5/2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 3.542 3.543 3.544 3.545 3.546 3.719