Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΡΥΝ-Π6Σ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 549 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΡΥΝ-Μ3Ν 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 547 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΡΥΝ-ΨΗΖ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 545 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΡΥΝ-5ΣΑ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 548 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΡΥΝ-Δ7Λ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 546 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΡΥΝ-ΑΡΘ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 544 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΡΥΕ-1ΧΡ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 53 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΡΥΕ-ΔΚΡ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 47 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε του έργου “Κατασκευή πεδίου προσγείωσης στο Δ.Δ Μυρίνης”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΕΗ-ΡΗΗ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 233 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 59/2011 Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΛΝ9-Λ2Χ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 196 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 58/2011 Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΛΝ9-ΞΔΣ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 195 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 56/2011 Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΛΝ9-Ν2Ω 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 194 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 55/2011 Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΒΟΝΓΟΛΝ9-ΗΤΦ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 193 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία “Κοινοτικός Ξενώνας Μητρόπολης”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΕΗ-ΚΘΕ 05/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 215 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΟΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑ
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΟΛΕΒ-542 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1245/2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “Βελτίωση εσωτερικής οδοποιϊας οικισμών Ραχούλας”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΕΗ-Χ6Θ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 210 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε του έργου “Βελτίωση εσωτερικής οδοποιϊας οικισμών Ραχούλας”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΕΗ-ΧΒΓ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 206 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΣΤΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ Ν. 4024/2011
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΟΚΟ3-ΞΡ0 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1178 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΣΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 4024/2011
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΟΚΟ3-Ζ2Α 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 1149 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΕΗ-6ΝΟ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 182 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 3.543 3.544 3.545 3.546 3.547 3.719