Αποφάσεις

Ανάληψη δαπάνης
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α18ΟΡΥΕ-5 28/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 639 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση για το με Αρ.Πρωτ.2505/18-3-2011 έγγραφο της αναδόχου Κοινοπραξίας περί Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του έργου: \"Κατασκευή κεντρικών πεζόδρομων\"
Διεύθυνση Έργων & Μελετών ΑΔΑ: 4Α18ΩΕΗ-6 28/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 2755 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α1ΑΟΡΥΕ-Ο 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 619 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση Διευθυντή
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α1ΑΟΡΥΕ-Χ 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 618 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έκπτωσης αναδόχου.
Διεύθυνση Έργων & Μελετών ΑΔΑ: 4Α1ΑΩΕΗ-Ο 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 2650 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση έγκρισης δαπάνης
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α1ΑΟΡΥΕ-Σ 23/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 617 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΙΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α1ΣΟΡΥΕ-Χ 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 593 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ψήφιση πίστωσης για εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων της υπηρεσίας ύδρευσης-άρδευσης Δήμου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΗ-Ν 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 2603 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΣΩΕΗ-Ξ 22/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 2602 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Ορισμός οικονομικών υπολόγων για καταβολή προνοιακών επιδομάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 4Α1ΤΩΕΗ-Κ 18/03/2011 Αρ. Πρωτ.: 42 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
1 3.543 3.544 3.545