Αποφάσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΑΝΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6405ΩΕΗ-ΧΔΧ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5382 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Η ΑΡΙΘ. 205/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΘΨΩΕΗ-Τ5Ρ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5386 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα)”
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 9ΦΙΒΟΡΥΝ-ΨΥΙ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 26/252/2020/ΑΠΟΦ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΗΤΤΑ ΕΛΕΝΗΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΑΔΩΕΗ-8ΦΕ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5381 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΙΥΩΕΗ-Τ1Η 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5380 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 90ΣΒΩΕΗ-ΣΞΤ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5379 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΟΥΡΑ ΑΧΙΛΛΕΑ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΚΣΩΕΗ-ΙΚΞ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5378 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ), , ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΚΗΩΕΗ-Β4Τ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/708 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (2441352300)-ΔΕ ΚΑΜΠΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΞ1ΩΕΗ-ΔΔ6 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/707 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ), ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΟ3ΩΕΗ-ΡΙΛ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/706 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΑΡΙΘ. 204/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6425ΩΕΗ-Ν50 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5375 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ( 24410 67130 Τ.Κ. ΜΥΡΙΝΗΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΟ4ΩΕΗ-Π3Ι 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/705 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡ. - ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟ)Σ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΥ8ΩΕΗ-ΖΓΕ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/703 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ( 24410 67236 Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΥΚΩΕΗ-ΔΡΚ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/704 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ( 24410 81133 Τ.Κ. ΡΟΥΣΣΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΠ3ΩΕΗ-ΛΧΒ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/702 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΥΔΡ.-ΑΠΟΧ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΓ2ΥΟΡΥΕ-Χ87 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2256 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ( 24410 94633 Τ.Κ. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΨΤΩΕΗ-Χ0Σ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/701 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ), ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΕ7ΩΕΗ-ΞΘΣ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/699 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 203/30.3.2020 ΓΙΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΝΤΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ.
Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΤΟΔΩΕΗ-6ΕΠ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5368/30.3.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 202/30.3.2020 ΓΙΑ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΝΤΡΩΝ,ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ.
Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου ΑΔΑ: Ψ7Β1ΩΕΗ-Ψ9Α 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 5367/30.3.2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 2 3 4,113