Αποφάσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΛ18ΟΡΥΕ-ΩΝ1 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 7829 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΤΩΨΟΡΥΕ-5ΒΦ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 850/7831 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ0ΤΧΟΡΥΕ-ΣΩ3 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 7828 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΩΕΞΟΡΥΕ-ΖΗΦ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 7827 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ - 2230
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΝΦΡΩΕΗ-1Ξ1 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2229 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ2230
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΡ4ΘΩΕΗ-ΠΗΒ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2228 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΟΘ1ΟΡΥΕ-Ξ9Θ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 7826 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραχώρηση της χρήσης δύο γηπέδων αντισφαίρισης (τένις) που βρίσκονται στο Λαϊκό Αθλητικό Κέντρο “ΠΑΛΕΡΜΟ” στον αθλητικό σύλλογο αντισφαίρισης “ΦΑΕΘΩΝ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕΘΜΩΕΗ-ΜΡΨ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17434 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΦΨΘΟΡΥΕ-ΑΗ7 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 7825 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 1065 / 2018 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΜΟΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ» TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: ΩΡΔΖΩΕΗ-8ΤΨ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17292 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΩΓ2ΟΡΥΕ-ΚΧΒ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 987/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΦΠΟΟΡΥΕ-Θ3Ε 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 7824 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δωρεά μετοχών της Π.Α.ΔΥ.Θ Α.Ε από την Π.Ε.Δ Θεσσαλίας προς τον Δήμο Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω5ΨΝΩΕΗ-Α10 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17426 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 698ΠΟΡΥΕ-ΚΨ0 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 7821 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προμήθεια κώνων και αντανακλαστικών κώνων οδοσήμανσης (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘ00ΩΕΗ-Ζ2Φ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/321 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του έργου “Παραλλαγή δικτύου στην οδό Μαυρομιχάλη 39 Καρδίτσα”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΕΧΩΕΗ-Α2Ε 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17421 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή οφειλών από κλήσεις
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΑΦΡΩΕΗ-ΟΡΞ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17420 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΡΧΡΟΡΥΕ-ΩΘΧ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 7820 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΦΘ9ΟΡΥΕ-ΘΨ9 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 7819 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ(ΑΓΩΓΟΙ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 64Ο2ΟΡΥΕ-ΠΧΞ 19/10/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 849/7808 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 3.193