Αποφάσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ψ8ΕΩΕΗ-ΟΝΧ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4246 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΟΧ. ΠΡΟΣ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ) 25-28/2/2019 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 97ΝΜΩΕΗ-Υ03 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/617 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ Α’ ΛΥΚΕΙΟ) ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΘΒΩΕΗ-Ω79 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4025/13-03-2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δαπάνες αποπληρωμής εφημερίδων για τη δημοσίευση διακηρύξεων διαγωνισμών έργων και προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018" Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΨ7ΔΩΕΗ-ΧΨ7 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/608 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡ. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡ. Ε' - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΑΟΡΙΣΤΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩ16ΩΕΗ-ΤΥ5 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/616 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡ. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ- ΠΕΡ. Δ΄ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 219(ΑΟΡΙΣΤΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΤΗΩΕΗ-ΕΞΟ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/615 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡ. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΕΡ. Ε' - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΜΟΝΙΜΟΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΤΧΩΕΗ-ΨΚΠ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/614 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: ΨΓΖΜΟΚ8Ρ-ΡΚ0 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 1/2019 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡ. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ- ΠΕΡ. Δ΄ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 (ΜΟΝΙΜΟΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω84ΛΩΕΗ-5ΝΨ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/613 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών- ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜAΡΧΟΥ 2019.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΘΗΩΕΗ-Ο2Κ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 711 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ταχυδρομικά τέλη (Ταχυδρομική θυρίδα Δήμου) - ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2019.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣ69ΩΕΗ-4ΥΓ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 710 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών χρωματισμών για τις ανάγκες της Δ/Ε Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΓΕΩΕΗ-ΜΙ9 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 709 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή παραβόλων εν γένει (Ποσοστό Ανταπόδοσης ΤΕΕ- Ρύθμιση Αυθαιρέτων)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΡΡΘΩΕΗ-7ΣΙ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 708 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καταβολή παραβόλων εν γένει (Ανταποδοτικό Τέλος ΤΕΕ- Έγκριση εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΨΘΓΩΕΗ-ΝΥ3 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/707 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών συντήρησης κλιματιστικών μονάδων,
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ921ΩΕΗ-ΑΡΗ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/612 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών, υλικών ασφάλτου και σιδήρου Δ.Ε. Κάμπου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ55ΑΩΕΗ-0ΛΗ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 706 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΗΧΑΝ. -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ.-Λ. ΜΗΧ. ΕΞ .
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΚΚΝΟΡΥΕ-4ΨΣ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 292/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΝΧ9ΟΡΥΕ-0ΧΥ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 291/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αγορά συνεταιριστικών μερίδων της Ενεργειακής Κοινότητας Καρδίτσας ΣΥΝ.ΠΕ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62Μ0ΩΕΗ-4Γ8 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4185 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη διευθέτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου & Λαμπερού ΑΔΑ: 6ΓΩΔΟΚ8Ρ-ΜΙΣ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 02/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 3.490