Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 196/ 2023(Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: 91ΑΓΩΕΗ-28Ψ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9714 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρδίτσας και ΠΑΔΥΘ Α.Ε. του έργου “παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για το θρυμματισμό ογκωδών αντικειμένων και πράσινων αποβλήτων των Δημοτικών Ενοτήτων ΙΤΑΜΟΥ- ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ- ΚΑΜΠΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ από την ΠΑΔΥΘ ΑΕ στο Δήμο Καρδίτσας”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6215ΩΕΗ-920 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9719 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0Ω1ΩΕΗ-Σ7Κ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/804 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ11ΨΩΕΗ-ΑΑΖ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/803 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.197/2023(Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α3» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΦΓΩΕΗ-ΚΦΝ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9715 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9ΛΩΘΩΕΗ-Π7Ζ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9742 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΒ3ΦΩΕΗ-ΕΙΧ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/802 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός υπολόγου για έκδοση Χρημ. Εντ/τος Προπλ/μής του έργου: "Χορήγηση νέων παροχών ισχύος 8kVA με αριθμούς 41606291-01 & 41606292-01 για τη σύνδεση στο δίκτυο "
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΕ3ΩΕΗ-2ΛΚ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/799 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 - 3 ΑΤΟΜΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΑΓΩΕΗ-Γ9Τ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/801 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση ποσού σε δημότες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του Στεφάνου)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 92Ο7ΩΕΗ-ΔΡΠ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 779 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΥΦ2ΩΕΗ-ΛΘΕ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/800 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 - 91 ΑΤΟΜΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 91Κ1ΩΕΗ-ΚΙΣ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/796 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός υπολόγου για έκδοση Χρημ. Εντ/τος Προπλ/μής του έργου: "Συμπλήρωση ΦΟΠ στη θέση Ζαχαριώτες"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΗΦΠΩΕΗ-ΦΙΛ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/771 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός υπολόγου για έκδοση Χρημ. Εντ/τος Προπλ/μής του έργου: "Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Αμάραντου"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΡΓΩΕΗ-08Ω 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/770 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ”.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ961ΩΕΗ-40Ρ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9687 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
“Προμήθεια παροχών σε είδος (φρέσκο γάλα)”
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΧ8ΘΟΡΥΝ-70Ω 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 32/230Α/2023/ΑΠΟΦ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΧΓ5ΩΕΗ-ΣΞΤ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/798 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάκληση των υπ’ αριθ.113/2023 και 114/2023 αποφάσεων και εκ νέου ανάθεση στον ΔΕΔΔΗΕ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9ΘΤ9ΩΕΗ-ΟΑΘ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9692 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΗ 8ου Λογαριασμού του Εργου "Μετατροπή της οδού Χαρίτου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6Α1ΩΕΗ-ΠΒΗ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/797 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΙ2ΑΟΡΥΝ-ΖΛΡ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 103/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5.838