29/05/2017
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καρδίτσα 23-5-2017
Αρ. Πρωτ. : 7700

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ  2017» , με προϋπολογισμό 390.000,00 €,που αναλύεται σε: εργασίες 314.516,13  € (στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε.18% απρόβλεπτα 15% , απολογιστικά 10.371,04),και Φ.Π.Α. 75.483,87 € (24%).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π συμβατικά τεύχη) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας, Σαρανταπόρου 140, Καρδίτσα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την ΕΑΑΔΗΣΥ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 24413.54870 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ο κ. Δημ. Γεωργαντζάς (dgeorgantzas@dimoskarditsas.gov.gr) ή στο τηλέφωνο: 24413.54806 ( Κα Μαρ. Κατοίκου), FAX επικοινωνίας 24413.54804.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-6-2017 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας (Σαρανταπόρου 140), και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης,του άρθρου 95, παρ. 2.α του Ν.4412/2016.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.290,32 € και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (ΠΟΕ): 290.000,00 ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ: 100.000,00 ΕΥΡΩ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί τελικά ο διαγωνισμός.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ