08/12/2020

Ανακοίνωση του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Fairy Tales

image_print

Το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, σύμφωνα με την απόφαση 221.8 του ΔΣ στις 7/7/2020, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Fairy Tales, N. 810339, με μεταφραστή/ στρια, για τη μετάφραση κειμένου από την Αγγλική Γλώσσα στην Ελληνική.

Το κείμενο του συγκεκριμένου έργου, αριθμεί 23 σελίδες συνολικά, γραμματοσειρά Calibri, μέγεθος 12. Η εγκεκριμένη αμοιβή και ενταγμένη στον προϋπολογισμό του προγράμματος είναι 10 € ανά σελίδα (χωρίς ΦΠΑ).

Από την ημέρα ανάθεσης, ο/η συμβαλλόμενος/η θα έχει χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ημερολογιακών ημερών για την παράδοση του συγκεκριμένου έργου. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν την υπογεγραμμένη αίτηση τους στο email του φορέα info@wck.gr, έως την Πέμπτη 10/12/2020, ώρα 13.00, με την ένδειξη ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ FAIRY TALES.

Σχετικά έγγραφα