Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο: 24415 54 211, 693 007 3535 Email: m.dafopoulou@dimoskarditsas.gov.gr
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 24415 54 211, 693 007 3535 m.dafopoulou@dimoskarditsas.gov.gr

Αρμοδιότητες

Το τμήμα είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Επίσης είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

Ειδικότερα: