Αυτοτελές Γραφείο Διοίκησης, Μέριμνας & Πολιτικής Προστασίας

image_print

Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας και Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Επίσης είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

Ειδικότερα: