Τμήμα Δικτύων, Τηλεπικοινωνιών & Υποστήριξης Εξοπλισμού ΤΠΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ Τηλέφωνο: 24413 50777 Email: mavrantzas@dimoskarditsas.gov.gr
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 24413 50777 mavrantzas@dimoskarditsas.gov.gr
ΤΡΑΧΑΝΑ ΛΙΤΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50774 e.traxana@dimoskarditsas.gov.gr
ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50771 adamos@dimoskarditsas.gov.gr

Αρμοδιότητες

Αντικείμενο του τμήματος είναι τόσο η μέριμνα για τη λειτουργία, συντήρηση, προμήθεια, άρση των βλαβών, επέκταση και ανανέωση του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου όσο και η μέριμνα για τη διαχείριση και άρτια λειτουργία όλων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων δεδομένων του Δήμου. Επίσης η εκπόνηση στρατηγικής και σχεδίων δράσης για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη λειτουργία του Δήμου και η μέριμνα για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη συνεχή και απρόσκοπτη συμμετοχή του Δήμου στα δεδομένα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.