Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 24413 50011
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 24413 50011
ΛΟΚΑΪ ΛΟΥΤΣΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50019
ΜΠΛΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50020
ΤΣΙΡΑ ΣΟΦΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50021

Αρμοδιότητες