Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 24413 53211
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 24413 53211
ΛΟΚΑΪ ΛΟΥΤΣΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 53219
ΜΠΛΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 53220
ΤΣΙΡΑ ΣΟΦΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 53221

Αρμοδιότητες