Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Τηλέφωνο: 24413 50210
Αρμόδια Υπηρεσία: Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 24413 50210
ΛΟΚΑΪ ΛΟΥΤΣΙΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50019
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50011
ΜΠΛΑΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50020
ΤΣΙΡΑ ΣΟΦΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50021
ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50022

Αρμοδιότητες