Διεύθυνση Κ.Ε.Π.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΔΙΕΥΘ.: ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Τηλέφωνο: 24413 53201 Email: d.karditsas@kep.gov.gr
image_print

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.