Τμήμα Εσωτερικής Διοίκησης

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ Τηλέφωνο: 24413 50727 Fax: 24413 50721 Email: protokolo@dimoskarditsas.gov.gr, edavana@dimoskarditsas.gov.gr
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 24413 50727 24413 50721 protokolo@dimoskarditsas.gov.gr, edavana@dimoskarditsas.gov.gr
ΜΠΑΛΑΚΩΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50727
ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50727 g.karamagiolas@dimoskarditsas.gov.gr

Αρμοδιότητες Γρ. Εσωτερικής Διοίκησης και Πρωτοκόλλου

Αρμοδιότητες Γρ. Μέριμνας Δημοτικών Κτιρίων