Σε εξέλιξη το έργο της αναβάθμισης του Αθλητικού Πάρκου “ΠΑΛΕΡΜΟ”

11/04/2014
image_print

Τον χώρο, όπου εκτελούνται οι εργασίες επισκέφθηκε ο Δήμαρχος κ. Κ. Παπαλός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το  έργο “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ  ΘΕΣΗ “ΠΑΛΕΡΜΟ” του  Δήμου  Καρδίτσας”, προϋπολογισμού 550.000 € που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ-ΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013.

Ο ανάδοχος του έργου εγκαταστάθηκε στο χώρο και ξεκίνησε εργασίες κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του πάρκου για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Κ. Παπαλός συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους κ.κ. Φιλ. Κωτούλα και Θ. Κατσιαβάρα επισκέφθηκε το χώρο και ενημερώθηκε από τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα μηχανικό του Δήμου για την πορεία των εργασιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να γίνουν τα εξής  :

Η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου είναι 12 μήνες.

Δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας

Ο κ. Παπαλός δήλωσε σχετικά με το εκτελούμενο έργο:

“ Το έργο της περιβαλλοντικής  αναβάθμισης  κοινοχρήστου δημόσιου χώρου στη  θέση Παλέρμο” είναι μια σημαντική παρέμβαση που υλοποιούμε, αξιοποιώντας πόρους του ΕΣΠΑ μέσω του Ε.Π. “Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013.
Και είναι σημαντική, καθώς αφορά έναν βασικό πόλο έλξης, έναν χώρο άθλησης και ψυχαγωγίας και ένα σημείο αναφοράς για την πόλη και τους Καρδιτσιώτες.
Είμαι βέβαιος οτι με τα έργα υποδομής και ανάπλασης που θα εκτελεστούν, ο χώρος θα αναβαθμιστεί αισθητικά και λειτουργικά προς όφελος όλων, όσοι τον επισκέπτονται. ”