25/07/2019

Πρόσκληση για πρόσληψη Παιδιάτρου στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας

image_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Σχετικά έγγραφα