12/08/2019
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Τμήμα Προγραμματισμού
Πληροφορίες: ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΪΟΣ, ΠΑΡΘΕΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Email: vanyfantis@dimoskarditsas.gov.gr, partheni@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50775, 24413 50807

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών αναφορικά με την Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστή και Οικιακών Κάδων Κομποστοποίησης του Δήμου Καρδίτσας.

Ο Δήμος Καρδίτσας διεξάγει προκαταρκτική διαβούλευση με την αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47 του Ν.4412/2016, καλώντας τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν παρατηρήσεις/προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού του υποέργου: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” (Υποέργο 1, Πράξης Ενταγμένης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ με κωδ. ΟΠΣ 5002290).

Η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στον ιστότοπο του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις».
Η παρούσα θα αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας https://dimoskarditsas.gov.gr/category/diagonismoi/diagonismi-promithion/

Τα σχόλια για τη διαβούλευση υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου» και προαιρετικά στο e-mail: vanyfantis@dimoskarditsas.gov.gr

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΒΑΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ

Σχετικά έγγραφα