Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεις – υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας έτους 2014

23/07/2014
image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Καρδίτσα 21/07/2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014

 

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην :

 

απευθείας  ανάθεση εργασιών

1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

2

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι  την Παρασκευή  25/07/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Γραφείο Προμηθειών (ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1  ΤΗΛ. 24413-50796-797), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές  και κάθε άλλη πληροφορία για τις παραπάνω προμήθειες και εργασίες.

Οι προμήθειες και εργασίες  θα ανατεθούν στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ΠΑΠΑΛΟΣ