13/09/2019
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου
Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου
13/9/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: 15511

Ο Δήμος Καρδίτσας προτίθεται να προβεί στην απευθείας  ανάθεση της προμήθειας «ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» έτους 2019 για την Δ/νση  Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία τους καθώς και του παραλήπτη ως ακολούθως:

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ & ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»)

το αργότερο έως την Παρασκευή 20.9.2019 & ώρα 2:00μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131.

Προκειμένου για την παραλαβή των σχετικών προδιαγραφών και κάθε άλλη πληροφορία για την συγκεκριμένη ανάθεση, όσοι επιθυμούν μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ:

24413 50854 (Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Χώρων Πρασίνου) & 24413 50739

Η εργασία θα ανατεθεί στον έχοντα την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

Για την τελική κατακύρωση θα απαιτηθούν δικαιολογητικά, όπως φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, ποινικό μητρώο, βεβαίωση δικαστηρίου ότι δεν υφίσταται για τον ανάδοχο διαδικασία πτώχευσης κλπ, καθώς και βεβαίωση άσκησης δραστηριότητας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα