17/11/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών”

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Πληροφορίες: ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: skoura@dimoskarditsas.gov.gr, paidikoistathmoi@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50799, 24415 54004
17/11/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 21773

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021» του Δήμου Καρδίτσας, δέχεται κλειστές προσφορές μέχρι την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας Γραφείο προμηθειών (Αρτεσιανού 1- Καρδίτσα κ. Σκούρα Κατερίνα, τηλ: 24413-50799-97), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια. Υπάρχει τυποποιημένο πρότυπο προσφοράς.

Η προμήθεια θα ανατεθεί στον έχοντα την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Σχετικά έγγραφα